• Họp về công nghệ khai thác cho các vỉa có điều kiện địa chất phức tạp của mỏ Đồng Vông và Hồng Thái

  Họp về công nghệ khai thác cho các vỉa có điều kiện địa chất phức tạp của mỏ Đồng Vông và Hồng Thái

             Ngày 21/5/2013, tại trụ sở số 3-Phan Đình Giót, Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV than Uông Bí-Vinacomin và các đơn vị thành viên, Công ty TNHH MTV than Đồng Vông và Công ty TNHH MTV than Hồng Thái. Nội dung chính của cuộc họp là xác định công nghệ khai thác hợp lý cho các khu vực vỉa dốc, có điều kiện địa chất phức tạp của các mỏ Đồng Vông và Hồng Thái.

 • Phó TGĐ Tập đoàn Vinacomin Đặng Thanh Hải kiểm tra công tác cơ giới hoá tại Công ty than Hà Lầm

  Phó TGĐ Tập đoàn Vinacomin Đặng Thanh Hải kiểm tra công tác cơ giới hoá tại Công ty than Hà Lầm

      Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải - Trưởng ban chỉ đạo cơ giới hoá khai thác than hầm lò đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV than Hà Lầm - Vinacomin, kiểm tra công tác áp dụng cơ giới hóa của mỏ. Cùng tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các ban của Tập đoàn, Ban KCM, Ban KCL, Ban CV và Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Buổi làm việc còn có  PGS. TS. Phùng Mạnh Đắc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn tham dự.

 • Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN năm 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ chủ trì thực hiện

  Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN năm 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ chủ trì thực hiện

    Như tin đã đưa ngày 25/4, về việc Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Bộ năm 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ chủ trì thực hiện. Trong số 9 đề tài dự kiến nghiệm thu, ngày 25/4 vừa qua đã nghiệm thu 2 đề tài. Ngày 9 và 10/5, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài còn lại.

 • Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Công ty than Khe Chàm và Công ty CP Chế tạo máy

    Ngày 7 tháng 5 năm 2013, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải - Trưởng ban chỉ đạo cơ giới hoá khai thác than hầm lò đã có buổi làm việc kiểm tra công tác áp dụng cơ giới hóa tại Công ty TNHH MTV than Khe Chàm - Vinacomin và và khả năng chế tạo dàn chống thủy lực phục vụ khai thác hầm lò taij Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin (VMC). Cùng tham dự buổi làm việc có các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Chiến Thắng, Lãnh đạo các ban KCM, KCL, ĐC, và CV của Tập đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin.

 • Hội nghị Báo cáo tóm tắt TKKT-TDT Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

  Hội nghị Báo cáo tóm tắt TKKT-TDT Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

         Ngày 4.5.2013 Công ty Cổ phần than Núi Béo- Vinacomin đã tổ chức Hội nghị báo cáo thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.

 • Họp thẩm tra dự án đầu tư xuống sâu mỏ than Hà Lầm

  Họp thẩm tra dự án đầu tư xuống sâu mỏ than Hà Lầm

        Ngày 3/5/2013, tại văn phòng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã diễn ra cuộc họp về việc thẩm tra dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm điều chỉnh do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ & Công nghiệp lập năm 2013.

 • Bộ Công Thương: Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN năm 2012 do Viện KHCN Mỏ chủ trì thực hiện

  Bộ Công Thương: Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN năm 2012 do Viện KHCN Mỏ chủ trì thực hiện

  Ngày 25/4/2013, tại Tổng cục Năng lượng đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài: "Nghiên cứu phòng chống nước cho mỏ than hầm lò khai thác dưới bãi thải trong" và  "Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp công nghệ đào chống lò đá nhằm tăng tốc độ đào lò trong các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh".

 • Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra công tác cơ giới hoá tại Công ty than Nam Mẫu

  Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra công tác cơ giới hoá tại Công ty than Nam Mẫu

       Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải - Trưởng ban chỉ đạo cơ giới hoá khai thác than hầm lò đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu - Vinacomin, kiểm tra công tác áp dụng cơ giới hóa và lò chợ cơ giới hóa. Cùng tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các ban của Tập đoàn, Ban KCM, Ban KCL, Ban CV và Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 • Họp thực hiện Dự án duy trì công suất mỏ than Na Dương

  Họp thực hiện Dự án duy trì công suất mỏ than Na Dương

           Ngày 23/4/2013, tại Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin đã diễn ra cuộc họp về việc triển khai Dự án duy trì công suất mỏ than Na Dương. Ban Xây dựng Mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì cuộc họp.

 • Bộ Công Thương: Họp xét chọn đề tài khoa học công nghệ năm 2014 lĩnh vực năng lượng

  Ngày 24/4/2013, Bộ Công Thương đã tổ chức họp xét chọn đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2014 lĩnh vực năng lượng.

 • Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Ngày 16/4/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước "Áp dụng thử nghiệm công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc trên 450 bằng dàn chống tự hành chế tạo tại Việt Nam ở các mỏ than vùng Quảng Ninh".

 • Hội thảo về thiết bị và công nghệ khai thác khoáng sản Việt Nam-Australia

  Hội thảo về thiết bị và công nghệ khai thác khoáng sản Việt Nam-Australia

  Ngày 11/4/2013, tại Khách sạn Deawoo Hà Nội, đã diễn ra cuộc hội thảo bàn về hợp tác khoáng sản Việt Nam- Australia.

 • Họp Ban chỉ đạo dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV

  Ngày 05/3/2013, tại Công ty TNHH MTV than Hạ Long, đã diễn ra cuộc họp "Kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV". Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Thành Lâm - Trưởng ban chỉ đạo Dự án chủ trì cuộc họp.

 • Chương trình kiểm tra thực tế nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Chương trình kiểm tra thực tế nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Như tin đã đưa, trong việc nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh " và đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu". Đây là những đề tài thuộc đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 tầm nhìn 2025, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin được giao chủ trì thực hiện. Sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, ngày 21/3/2013, từ 28-30.3.2013 tổ chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đã có chuyến khảo sát thực tế kết quả thực hiện các đề tài nói trên.

 • Hội nghị tổng kết thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

  Hội nghị tổng kết thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

    Ngày 27/3/2013, tại Công ty CP than Núi Béo đã diễn ra "Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện dự án ĐTXDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP than Núi Béo chủ trì cuộc họp.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT