• Họp Ban chỉ đạo dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV

  Ngày 05/3/2013, tại Công ty TNHH MTV than Hạ Long, đã diễn ra cuộc họp "Kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV". Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Thành Lâm - Trưởng ban chỉ đạo Dự án chủ trì cuộc họp.

 • Chương trình kiểm tra thực tế nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Chương trình kiểm tra thực tế nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Như tin đã đưa, trong việc nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh " và đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu". Đây là những đề tài thuộc đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 tầm nhìn 2025, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin được giao chủ trì thực hiện. Sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, ngày 21/3/2013, từ 28-30.3.2013 tổ chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đã có chuyến khảo sát thực tế kết quả thực hiện các đề tài nói trên.

 • Hội nghị tổng kết thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

  Hội nghị tổng kết thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

    Ngày 27/3/2013, tại Công ty CP than Núi Béo đã diễn ra "Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện dự án ĐTXDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP than Núi Béo chủ trì cuộc họp.

 • Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin làm việc với Tập đoàn Máy mỏ Famur (Ba Lan)

  Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin làm việc với Tập đoàn Máy mỏ Famur (Ba Lan)

  Ngày 26.3.2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã có buổi làm việc với Tập đoàn Máy mỏ Famur (Ba Lan) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị mỏ.

 • Hội nghị nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

  Sáng, ngày 21/3/2013, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị nghiệm thu (họp phiên I) đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu". Đề tài thuộc đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 tầm nhìn 2025.

 • Hội nghị nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

    Sáng, ngày 21/3/2013, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị nghiệm thu (họp phiên I) đề tài "Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh ". Đề tài thuộc đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 tầm nhìn 2025.

 • Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm việc với Ban Khoa học công nghệ và chiến lược Tập đoàn

  Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm việc với Ban Khoa học công nghệ và chiến lược Tập đoàn

   Ngày 15.3.2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã có buổi làm việc với Ban Khoa học công nghệ và chiến lược (KCL) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, rà soát đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tập đoàn năm 2013.

 • Công ty TNHH MTV than Quang Hanh với công tác đổi mới công nghệ khai thác

  Công ty TNHH MTV than Quang Hanh với công tác đổi mới công nghệ khai thác

   Từ chỗ là đơn vị tận thu than và chuyển đổi mô hình từ đơn vị thăm dò khoáng sản, trải qua 10 năm, đến nay, sản lượng khai thác của Công ty đã đạt 1,3 triệu tấn/năm và sẽ liên tục tăng công suất mỏ đạt 2,0 - 2,5 triệu tấn/năm vào những năm tiếp theo.

 • Phó Tổng giám đốc Vũ Thành Lâm kiểm tra lò chợ cơ giới hóa tại Công ty than Nam Mẫu

  Phó Tổng giám đốc Vũ Thành Lâm kiểm tra lò chợ cơ giới hóa tại Công ty than Nam Mẫu

   Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Vũ Thành Lâm đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu - Vinacomin và kiểm tra lò chợ cơ giới hóa. Cùng tham dự buổi làm việc có các ban của Tập đoàn như Ban KCM, Ban CĐ-VT, Ban Thông gió - Thoát nước, Ban An toàn, Lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu-Vinacomin.

 • Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm việc với Công ty Osaka Gas (Nhật Bản)

  Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm việc với Công ty Osaka Gas (Nhật Bản)

    Ngày 11.3.2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã có buổi làm việc với Công ty Osaka Gas (Nhật Bản) với chủ đề thu hồi và sử dụng khí mêtan của các mỏ than tại Việt Nam.

 • Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

  Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

       Ngày 10/1/2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu". Đây là đề tài thuộc "Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm về công nghệ khai khoáng và chế biến khoáng sản" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa cong nghiệp trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025".

 • Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

  Ngày 7/1/2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đánh giá công nghệ tuyển quặng Bauxit Tân Rai - Lâm Đồng"

 • Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

  Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

  Ngày 26/12/2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu sản xuất hỗn hợp hóa chất dùng làm tường nhân tạo trong khai thác hầm lò".

 • Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

  Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

  Ngày 26/12/2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp công nghệ đào chống lò đá nhằm tăng tốc độ đào lò trong các mỏ than hầm lò Quảng Ninh".

 • Hội thảo về hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen ...

  Hội thảo về hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen ...

  Được sự nhất trí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại Khách sạn Heritage, số 88 Hạ Long - Bãi Cháy - Quảng Ninh đã diễn ra "Hội thảo về hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen kết hợp monoray trong khai thác hầm lò".

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch