• Quyết định số 4579/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

       Ngày 23 tháng 05 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4579/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.     Quyết định này có nhiệm vụ bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

 • Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ

       Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.     Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014.

 • Hiến pháp Nước CHXNCN Việt Nam năm 2013

  Hiến pháp Nước CHXNCN Việt Nam năm 2013

  Thực hiện Chỉ thị số 285A/KH-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, toàn văn nội dung bản Hiến pháp năm 2013 của Nước CHXNCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền liên quan được đăng tải trên Website www.imsat.vn, Văn bản Pháp quy/Văn bản Nhà nước, Phòng Thông tin Khoa học xin thông báo để các đơn vị truy cập.

 • Thông tư số 45/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 31/12/2013, của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BCT quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam (gọi tắt là Danh mục VLNCN).

 • Nghị định số 212/2013/NĐ-CP của Chính phủ

  Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 212/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.Theo Nghị định, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt bằng tiếng Việt là TKV, viết tắt tiếng Anh là VINACOMIN) là Công ty mẹ của Tập đoàn các công ty TKV, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 • Thông tư số 02/2014/TT- BCT

  Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp.

 • Nghị định số 08/2014/NĐ – CP

  Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ - CP. Nghị định này gồm 06 chương, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ,...

 • Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 • Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 17.10.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Nghị định ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2013.

 • Thông tư 15/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Ngày 26.9.2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mã số QCVN 09:2013/BXD "Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả";.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

 • Thông tư số 124/2013/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu than đá xuống 10%

  Ngày 30.8.2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23-5-2013 của Bộ Tài chính thành 10%. Thuế suất mới áp dụng từ 1-9-2013. Mức thuế hiện hành của nhóm hàng này 13%.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2013.

 • Quyết định số 6000/ QĐ- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 23.8.2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6000/QĐ- BCT về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, moliplen Việt Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2025.Quyết định này bổ sung cho quyết định số 11/2008/QĐ -BCT ngày 5 tháng 6 năm 2008 . Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ -BCT ngày 5 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương

  Ngày 05 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BCT Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.Thông tư này thay thế: Chương V về Biện pháp và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp; quy định về báo cáo tình hình an toàn hóa chất, tình hình thực hiện Kế hoạch, Biện pháp tại Điều 48 Thông tư số 28/2010/TT-BCT. 

 • Quyết định số 5540/QĐ-BCT phê duyệt chiến lược phát triển KHCN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020

    Ngày 6/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5540/QĐ-BCT, về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020.

 • Thông tư số 17/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Thông tư số 17/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động