• Bài 3 số 10 - 2012

    Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ luôn luôn chú trọng và tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế, coi đây là con đường nhanh nhất để tiếp cận với nền khoa học kĩ thuật tiên tiến trên thế giới và khai thác có hiệu quả các dự án tài trợ của nước ngoài, của các tổ chức quốc tế trên các diện đào tạo cán bộ, thông tin khoa học, làm chủ công nghệ và phương pháp luận khoa học. Trong số hàng nghìn công trình nghiên cứu khoa học của Viện đã được triển khai ứng dụng vào sản xuất, có nhiều đề tài và dự án có sự hỗ trợ một cách tích cực của các đối tác nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế.

  • Bài 1 số 10 - 2012

    Kết quả hoạt động của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ giai đoạn 2007-2012 Trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển (1972 - 2012), tập thể cán bộ viên chức của Viện đã nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng không nghỉ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đi đầu trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện hàng nghìn đề tài, dự án các cấp, trong đó có nhiều đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm các cấp. Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây (2007 - 2012) Viện đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển khoa học công nghệ của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, từng bước đưa ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam trở thành ngành có trình độ công nghệ tiên tiến, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch