Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 12 năm 2012

    "Thông tin khoa học công nghệ mỏ" số 12 năm 2012 với 9 bài viết về khoa học công nghệ,trong đó phản ánh các kết quả nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ trong ngành mỏ, kinh nghiệm của nước ngoài trong việc tháo khí, khí hóa than ngầm. Bên cạnh đó, các độc giả còn được cung cấp các thông tin về các văn bản pháp quy mới được ban hành liên quan đến lĩnh vực công nghiệp mỏ,một số tin trong ngành than, khoáng sản và một số thông tin, tư liệu nước ngoài có liên quan. Trong số này còn đăng toàn bộ mục lục các số "Thông tin khoa học công nghệ mỏ" đã phát hành trong năm 2012 nhằm giúp cho các độc giả quan tâm thuận lợi trong việc tra cứu tài liệu.

   "Thông tin khoa học công nghệ mỏ" số 12 năm 2012 với 9 bài viết về khoa học công nghệ,trong đó phản ánh các kết quả nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ trong ngành mỏ, kinh nghiệm của nước ngoài trong việc tháo khí, khí hóa than ngầm. Bên cạnh đó, các độc giả còn được cung cấp các thông tin về các văn bản pháp quy mới được ban hành liên quan đến lĩnh vực công nghiệp mỏ,một số tin trong ngành than, khoáng sản và một số thông tin, tư liệu nước ngoài có liên quan. Trong số này còn đăng toàn bộ mục lục các số "Thông tin khoa học công nghệ mỏ" đã phát hành trong năm 2012 nhằm giúp cho các độc giả quan tâm thuận lợi trong việc tra cứu tài liệu.

Dưới đây xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Nghiên cứu áp dụng công nghệ đào lò thượng dốc bằng máy khoan đường kính lớn tại công ty than Mạo Khê

Study on the application of the inclined raise driving technology with the large diameter drilling machine at Mao Khe Coal Company

Tác giả: TS. Trương Đức Dư, TS. Đào Hồng Quảng, KS. Phan Văn Việt, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin và ThS. Nguyễn Văn Tuân, Công ty TNHH MTV than Mạo Khê-Vinacomin.

Thi công đào lò thượng dốc bằng công nghệ đào lò truyền thống khoan nổ mìn thủ công như hiện nay gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện thi công, năng suất lao động và tốc độ đào lò thấp, đặc biệt mức độ an toàn không cao và điều kiện làm việc của công nhân rất vất vả.

Công nghệ đào lò thượng dốc sử dụng máy khoan đường kính lớn đã khắc phục những khó khăn trên, đảm bảo nâng cao năng suất lao động và tốc độ đào lò cũng như mức độ an toàn.

During the execution of the raises in coal for preparing the sloping coal seam mining system with the conventional driving and manual drilling and blasting  technology as present, some difficulties in the links of ventilation, transportation and water drainage .... have been coped with, leading to low labor productivity as well as low driving speed. The driving technology with using large diameter drilling machine for the inclined drift can overcome the above difficulties, ensuring the increase of the labor productivity and driving speed.

Bài 2: Đánh giá hiện trạng và đề xuất hộ chiếu chống giữ lò chợ hợp lý của công nghệ khai thác chia lớp ngang nghiêng trong điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ công ty than Mạo Khê.

Evaluation of the real situation and proposal of the reasonable longwall supporting pattern from the mining technology with horizontal and inclined slice division under the geological conditions at Mao Khe coal mine

Tác giả: TS. Trương Đức Dư, ThS. Trần Tuấn Ngạn, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin; ThS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Phạm Văn Dũng, Công ty TNHH MTV than Mạo Khê-Vinacomin.

Trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2006, tất cả các lò chợ ngang nghiêng tại Công ty than Mạo Khê đều được chống giữ bằng vì chống thủy lực đơn và đến năm 2007 được chuyển sang chống giữ bằng giá thủy lực di động loại XDY. Tuy nhiên,qua một thời gian sử dụng tại các khu vực vỉa dày, dốc, than có tính chất mềm yếu, việc sử dụng giá thủy lực di động đã bộc lộ một số nhược điểm cần khắc phục. Trong bài báo này, dựa trên các kết quả đánh giá hiện trạng công tác chống giữ lò chợ, các tác giả đã đề xuất hộ chiếu chống giữ lò chợ, lò dọc vỉa phân tầng và tổ chức công tác khấu gương, thu hồi than hạ trần hợp lý trong điều kiện địa chất mỏ Mạo Khê

 In the period of 2003-2006, all the horizontal and inclined lonwalls at Mao Khe Coal Company have been supported with hydraulic shields and to the year of 2007, they were replaced with hydraulic moving support XDY. However, after the utilization time at the areas having thick and sloped coal seams, the hydraulic moving supports have revealed some disadvantages that need to be overcome. In this paper, depending on the results from the evaluation of the real situation of the longwall support works, the authors propose the supporting patterns for the longwalls and sublevel gateways as well as the face extraction and reasonable top coal recovery under the geological conditions at Mao Khe coal mine

Bài 3: Công tác thi công đoạn cổ giếng và đoạn độ mở công nghệ của cặp giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo

The construction works of the shaft collar and the technological opening section of the vertical shaft twins at Nui Beo underground coal mine

Tác giả: TS. Trần Tú Ba, ThS. Đặng Hồng Thắng, ThS. Phạm Văn Quân, ThS. Lê Khánh Hà, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin.

Khai trường mỏ Núi Béo được mở vỉa bằng cặp giếng đứng tại mặt bằng sân công nghiệp mức +35,0. Quá trình triển khai áp dụng biện pháp thi công đào đoạn cổ giếng và đoạn độ mở công nghệ cặp giếng đứng này trong thời gian qua cho thấy, việc lựa chọn biện pháp thi công như đã lập là phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tiến độ đào lò và an toàn trong quá trình thi công. Kết quả thi công đã được các chuyên gia thiết kế Giproshakht (Liên bang Nga) và các chuyên gia thi công giếng đứng Ucraina đánh giá cao, đảm bảo chất lượng công trình.

Nui Beo coal field has been opened with the vertical shaft twins at the working platform of +35,0 level. Results from the construction works of the shaft collar and the technological opening section of these twins during the past time have shown that, the selected execution method is suitable to the real conditions, ensuring the driving progress and labor safety. The results from the construction works have been highly appreciated by foreign experts

Bài 4: Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt nhỏ chất lượng cao dùng làm bê tông phun trong các công trình ngầm và mỏ.

Study on the manufacture of the high quality fine grained concrete as shotcrete used in underground and mining constructions

Tác giả: ThS. Tăng Văn Lâm, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về loại bê tông hạt nhỏ chất lượng cao, được kết cấu từ các loại vật liệu có sẵn trong nước. Từ các kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, hỗn hợp bê tông hạt nhỏ có độ chảy cao, tốc độ đóng rắn nhanh. Bê tông sau khi đông cứng có cường độ kháng nén rất cao, đặc biệt,  do sử dụng cốt sợi polypropylene làm tăng cường độ kéo khi uốn của loại bê tông này, cao hơn 70% so với bê tông không dùng cốt sợi. Loại bê tông này thích hợp sử dụng làm bê tông phun có chiều dày nhỏ trên bề mặt công trình ngầm, hoặc dùng làm vữa neo chống giữ đường lò, hỗn hợp vữa bơm xi măng mác cao để gia cố các đường hầm, đường lò trong công nghiệp mỏ hoặc các công trình dân dụng khác.

This paper represents some research results on the high quality fine grained concrete basing on the available domestic materials. The obtained research results proved that, the mixture of the fine grained concrete has high flow, solid fast speed. After 28 day harden, the compressive strength of the concrete reaches to 50MPa to 80MPa, particularly, due to the use of fiber reinforced polypropylene, the tensile strength of the concrete when bending is higher than 70% compared with non-fiber reinforced concrete, suitable to the fabrication of the thin shotcrete layer used on the surface of the underground constructions or as anchors for supporting the tunnels in mining, industrial and civil constructions. 

Bài 5: Nguyên tắc tháo khí trong đào lò chuẩn bị tại các khu vực vỉa than có nguy hiểm về khí và phụt khí

The principles for gas drainage in the preparation drift driving at the coal seams having dangers of gas and gas outburst

Tác giả: GS. TS. Minheev S.P, Viện Cơ học Địa kỹ thuật Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraina; TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Đinh Văn Cường, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin

Bài báo trình bày những nguyên tắc cơ bản trong công tác tháo khí nhằm đảm bảo an toàn khi thi công các đường lò trong khu vực có nguy hiểm về khí và phụt khí.

The paper represents some fundamental principles on the gas drainage works for ensuring the safety when executing the drifts at the areas having dangers of gas and gas outburst.

Bài 6: Thử nghiệm khí hóa than ngầm tại mỏ than

Insitu experimental underground coal gasification

Trong bài báo này, các tác giả đã giới thiệu đôi nét về kết quả của một dự án với tiêu đề: "Dự án Khí hóa than ngầm chuyển hóa thành khí hydro cho châu Âu - HUGE (Hydro Oriented Underground Coal Gasification for Europe)" do Quỹ nghiên cứu về Than và Thép tài trợ. Trong phạm vi dự án này, người ta đã tiến hành nghiên cứu khí hóa than trên các mô hình thực nghiệm với những điều kiện tương tự như quá trình khí hóa than ngầm dưới đất.

Bài 7: Sửa chữa, hoàn thiện hệ thống điều khiển sản xuất Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai

Maintenance and improvement of the production control system at Sin Quyen copper separation plant

Tác giả: ThS. Phạm Văn Hiếu, ThS. Hoàng Mạnh Thắng, KS. Vũ Tuấn Anh, KS. Nguyễn Chí Công, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin.

Công ty Mỏ - Tuyển đồng Sin Quyền là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin, với sản lượng 1,0 triệu đến 1,2 triệu tấn quặng nguyên khai/năm, sau khi tuyển, thu được 48.000 tấn tinh quặng đồng 25% và trên 62.000 tấn quặng sắt 61%. Hệ thống điều khiển của nhà máy tuyển do Trung Quốc tư vấn, thiết kế, với giao diện các phần mềm điều khiển chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung, do đó Nhà máy gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, sửa chữa. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị trong hệ thống chưa hoàn thiện và đã hỏng hóc. Để khắc phục vấn đề trên, trong năm 2012, Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tiến hành khảo sát và đưa ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện và làm chủ hệ thống điều khiển sản xuất của Nhà máy.

Sin Quyen copper mine - separation company directly belonging to Mineral Corporation, has been put into its operation since May, 2006. The annual raw copper ore output from Sin Quyen copper mine is estimated of 1 ¸ 1.2 million tons. Recently, Sin Quyen copper mine - separation company has coordinated with Institute of Mining Science and Technology in surveying and providing the measures for overcoming, maintaining and improving the production control system at the plant.

Bài 8: Sự cần thiết phải áp dụng thử nghiệm các lỗ khoan tháo khô nước ngầm tại mỏ quặng sắt Thạch Khê

The necessity for the pilot application of the underground water drainage boreholes at Thach Khe iron ore mine

Tác giả: ThS. Lưu Văn Thực, ThS. Nguyễn Hữu Huấn, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin.

Mỏ quặng sắt Thạch Khê có trữ lượng và quy mô khai thác với sản lượng 5- 10 triệu tấn/năm, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng sắt nước ta. Một trong những khó khăn lớn nhất khi khai thác mỏ này, đó là công tác thoát nước, tháo khô mỏ. Để khai thác an toàn, hiệu quả và đảm bảo công suất khai thác theo thiết kế đã được phê duyệt, bài báo đề xuất phương án áp dụng thử nghiệm tháo khô mỏ bằng các lỗ khoan tháo khô nước ngầm.  

Thach Khe iron ore mine has the large reserves and mining scale with the annual productivity of 5 ¸ 10 million tons, approved by the Prime Minister in the development planning for our iron ore mining and processing sector. For safety and effective mining activities for ensuring the designed mining capacity, in the coming time, it is necessary to carry out the research on some key problems, in which, the pilot application of the underground water drainage boreholes together with the monitoring borehole system for evaluating the drainage capability and effectiveness of the boreholes proposed in the investment project.

Bài 9: Xây dựng hệ thống phân loại các đứt gãy kiến tạo theo mức độ ảnh hưởng đến tính chất dịch chuyển biến dạng đất đá khi khai thác hầm lò.

The classification system of tectonic faults on the effect of characteristics of rock displacement deformation at exploitation underground

Tác giả: TS.Vương Trọng Kha, KS. Phạm Văn Chung, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội

Các dạng đứt gãy và các thành phần của đứt gãy có ảnh hưởng định tính và định lượng đến tính chất dịch chuyển, biến dạng mặt đất và các công trình. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phân loại các đứt gãy kiến tạo theo mức độ ảnh hưởng đến tính chất dịch chuyển, biến dạng đất đá khi khai thác than hầm lò với định hướng phục vụ công tác bảo vệ công trình và lập kế hoạch khai thác hợp lý

The fault types and their components impact on the characteristics of surface deformation and the building constructions. The paper deals with the research results on the classification system of the tectonic faults according to the effects on the rock displacement and surface deformation during the underground exploitation with aims of the protection for the constructions and making the reasonable mining planning

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động