• Thông tin KHCN Mỏ số 10 năm 2012

  Thông tin KHCN Mỏ số 10 năm 2012

    Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 10/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Nghiên cứu trao đổi; Công nghệ Khai thác Hầm lò; Công nghệ Khai thác Lộ thiên; Công nghệ Tuyển chế biến Than - Khoáng sản; An toàn Mỏ; v.v... v.v... Trong đó có 17 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN:  Bài 1 - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Kết quả hoạt động khoa học Công nghệ 2007- 2012; Bài 2 - Trung tâm An toàn Mỏ - Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển;  Bài 3- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Bài 4 - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất; Bài 5 - Nghiên cứu dịch chuyển biến dạng đất đá mỏ trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh trên mô hình vật liệu tương đương; Bài 6 - Khả năng áp dụng cơ giới hóa đồng bộ khai thác than khu Lộ Trí - Công ty than Thống Nhất; Bài 7 - Công tác chuẩn bị và một số nguyên tắc cơ bản xây dựng tổng sơ đồ mặt bằng thi công các giếng đứng; Bài 8- Công nghệ thi công và những yêu cầu cần thiết khi thi công giếng đứng trong điều kiện các mỏ hầm lò Việt Nam; Bài 9 - Nghiên cứu xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá xây dựng cơ bản trong công tác đào chống lò và lắp đặt các trang thiết bị giếng đứng cho các mỏ hầm lò; Bài 10 - Nguyên nhân gây biến dạng các bãi thải mỏ than lộ thiên và kiến nghị một số giải pháp đảm bảo ổn định; Bài 11- Một số đề xuất điều chỉnh quy hoạch sàng tuyển than vùng Quảng Ninh đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030; Bài 12 - Một số đề xuất công nghệ xử lý bùn nước Nhà máy Tuyển quặng bauxit Tân Rai - Lâm Đồng; Bài 13 - Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại các cửa lò mỏ than Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh; Bài 14 - Thực trạng và định hướng nâng cao an toàn về thông gió quản lý khí mỏ trong sản xuất than hầm ; Bài 15 - Kết quả áp dụng công nghệ khoan tháo khí tại Công ty TNHH MTV than Khe Chàm; Bài 16 - Tích hợp các hệ thống quan trắc khí mỏ tự động tập trung tại các mỏ than hầm lò qua mạng internet; Bài 17 - Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 Trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 • Bài 16 số 10 - 2012

  Tích hợp các hệ thống quan trắc khí mỏ tự động tập trung tại các mỏ than hầm lò qua mạng Internet Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát khí mỏ, Trung tâm An toàn Mỏ đã phối hợp với các đơn vị khai thác than hầm lò nghiên cứu tích hợp các hệ thống quan trắc khí mỏ tự động tập trung qua mạng internet. Thông qua mạng Internet, các nhà quản lý, kỹ thuật an toàn có thể nắm bắt được các thông tin về tình trạng khí mỏ ở mọi lúc, mọi nơi, từ đó có thể đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời nguy cơ về khí mỏ. Đến nay đã có trên 20 đơn vị kết nối qua mạng internet và cài đặt phần mềm chuyển tải dữ liệu về trạm giám sát trung tâm tại Trung tâm An toàn Mỏ.

 • Bài 10 số 10 - 2012

  Nguyên nhân gây biến dạng bãi thải mỏ than lộ thiên và kiến nghị một số giải pháp đảm bảo ổn định Bãi thải các mỏ than lộ thiên thuộc Tập đoàn Vinacomin được thiết kế xây dựng tại các khu vực có điều kiện tự nhiên phức tạp, các bãi thải Đông Cao Sơn, Nam Khe Tam, Bắc Bàng Nâu, Chính Bắc Núi Béo, bãi thải Nam Khánh Hoà, Bắc Toòng Danh có chiều cao kết thúc từ 100 ¸ 250m. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho bãi thải, phòng ngừa các sự cố do quá trình đổ thải gây ra, việc khảo sát đánh giá biến dạng hiện trạng bãi thải, nghiên cứu xác định các thông số ổn định, tính toán lựa chọn các giải pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo ổn định cho bãi thải và an toàn cho các khu dân sinh gần bãi thải là rất cần thiết.

 • Bai 4 số 10 - 2012

  Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuấtLà một trong ba đơn vị thành viên của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã trải qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển. Với phương châm đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh , Công ty đã  tạo ra nhiều các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất than - khoáng sản. Từ tháng 6 năm 2012, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên.

 • Bài 5 số 10 - 2012

   Nghiên cứu dịch chuyển biến dạng đất đá mỏ hầm lò trên mô hình vật liệu tương đươngTrong quá trình khai thác mỏ, việc nghiên cứu các hiện tượng dịch chuyển và biến dạng đất đá nhằm xác định quy luật dịch chuyển đất đá và sụt lún bề mặt do các hoạt động khai thác và đào lò gây nên luôn luôn được quan tâm hàng đầu. Thời gian qua, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tiến hành nghiên cứu dịch chuyển và biến dạng đất đá tại một số cơ sở trên mô hình vật liệu tương đương, các kết quả nghiên cứu này đã giúp cho các mỏ trong việc thiết kế, đào lò và khai thác than hầm lò.

 • Bài 2 số 10 - 2012

  Trung tâm An toàn Mỏchặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển (2002 - 2012), Trung tâm An toàn Mỏ đã đạt được nhiều kết quả hoạt động khoa học công nghệ: hoàn thành tốt đẹp dự án  "Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam", triển khai ứng dụng các công nghệ an toàn vào thực tiễn sản xuất, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát và ngăn ngừa cháy nổ khí mêtan tại các mỏ than hầm lò.

 • Bài 12 số 10 - 2012

  Một số đề xuất công nghệ xử lý bùn nước Nhà máy tuyển quặng Bauxit Tân Rai - Lâm Đồng Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai đã đi vào hoạt động chạy thử từ cuối năm 2011, cung cấp tinh quặng cho nhà máy luyện alumin. Liên quan đến công nghệ chế biến quặng bauxit nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vấn đề xử lý bùn nước tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai  cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

 • Bài 14 số 10 - 2012

  Thực trạng và định hướng nâng cao an toàn về thông gió quản lý khí mỏ trong sản xuất than hầm lò Trong những năm qua, công tác thông gió và quản lý khí mỏ ở các mỏ than hầm lò trong Vinacomin đã có những chuyển biến tích cực, từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy đến đầu tư trang thiết bị được quan tâm đặc biệt nên đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành, kiểm soát được các loại khí độc hại trong bầu không khí mỏ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong những năm tới, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý khí mỏ tăng cường áp dụng công nghệ tháo khí và chống cháy nội sinh trong các mỏ hầm lò.

 • Bài 8 số 10 - 2012

  Công nghệ thi công và những yêu cầu cần thiết khi thi công giếng đứng trong điều kiện các mỏ hầm lò Việt Nam Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao cho nền kinh tế quốc dân, rất nhiều mỏ than hầm lò thuộc Vinacomin phải khai thác ở mức ngày càng sâu, sử dụng các giếng đứng. Việc nghiên cứu áp dụng các công nghệ tiên tiến thi công giếng đứng nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành là vấn đề cần thiết.

 • Bài 17 số 10 - 2012

  Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 Trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamTrước tình hình tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính sách Năng lượng Quốc gia. Để triển khai theo chiều sâu và góp phần vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2011÷2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và xây dựng Tập đoàn trở thành đơn vị đứng đầu trong việc triển khai Chương trình tiết kiệm năng lượng, việc nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho các đơn vị trong Tập đoàn là cần thiết và cấp bách.

 • Bài 15 số 10 - 2012

    Kết quả áp dụng công nghệ khoan tháo khí tại Công ty TNHH MTV than Khe Chàm Theo các kết quả nghiên cứu do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tiến hành, độ chứa khí mêtan của các vỉa than thuộc Công ty than Khe Chàm không quá cao nhưng đã tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy nổ khí, gây nhiều khó khăn trong quá trình khai thác than. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ khoan tháo khí tại Công ty than Khe Chàm là nhiệm vụ cần thiết, không chỉ nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn trong sản xuất mà còn đmả bảo phát triển bền vững trong tương lai.  

 • Bài 13 số 10 - 2012

     Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại các cửa lò mỏ than Ngã Hai - Công ty than Quang HanhTrong quá trình khai thác than bằng phương pháp hầm lò hay lộ thiên, nước thải từ các mỏ than là nguồn gây ô nhiễm chính. Mới đây, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin tiến hành triển khai lập dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cửa lò của mỏ than Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh- Vinacomin để phục vụ cho dự án khai thác xuống sâu dưới mức +50 của mỏ.

 • Bài 6 số 10 - 2012

  Khả năng áp dụng cơ giới hóa đồng bộ khai thác than khu Lộ Trí - C.ty than Thống Nhất Lộ Trí là khu vực khai thác than chính của Công ty than Thống Nhất với những điều kiện địa chất mỏ phức tạp. Nhằm nâng cao sản lượng than khai thác và công suất lò chợ trong những năm tới, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã phối hợp với Công ty HBP (Slovakia) nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ khai thác than tại khu Lộ Trí, mỏ than Thống Nhất bằng dàn chống loại BMV-1MiV, BMV-1MiVT và máy khấu loại KSW 460 NE.

 • Bài 11 số 10 - 2012

  Một số đề xuất điều chỉnh quy hoạch sàng tuyển than vùng Quảng Ninh đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030Đầu năm 2012, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, bao gồm cả kế hoạch phát triển các nhà máy tuyển than vùng Quảng Ninh. Tuy nhiên, thực tế sản xuất và kế hoạch khai thác than cho những năm tới cho thấy có nhiều thay đổi rất nhiều so với Quy hoạch. Vì vậy một số kiến nghị đề xuất được điều chỉnh Quy hoạch phát triển sàng tuyển than vùng Quảng Ninh nhằm phù hợp sát với thực tế đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất.

 • Bài 9 số 10 - 2012

  Nghiên cứu xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá xây dựng cơ bản Việc thi công giếng đứng tại các mỏ hầm lò Việt Nam đều được tiến hành với sự hợp tác với các đối tác nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhằm phục vụ công tác lập dự toán chi phí và tổ chức đấu thầu các dự án, cần thiết phải xây dựng được bộ định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá xây dựng cơ bản  phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong công tác đào chống lò và lắp đặt các trang thết bị giếng đứng.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động