• Thông tin KHCN Mỏ số 7/2012

  Thông tin KHCN Mỏ số 7/2012

    Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 7/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Công nghệ Khai thác Hầm lò;Công nghệ tuyển, chế biến than - khoáng sản; Địa cơ mỏ; Cơ điện - Tự động hóa. v.v... Trong đó có 9 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN:  Bài 1- Đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ khai thác hợp lý cho phần trữ lượng mức -50 +200 khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu - Vinacomin; Bài 2 - Nghiên cứu biện pháp chống giữ các đường lò xây dựng trong các khối đá mềm yếu và khối đá bị nén ép mạnh; Bài 3- Thiết bị và công nghệ ngăn ngừa nước chảy qua thành giếng đứngkhi thi công trong vùng đất đá bở rời; Bài 4 - Nghiên cứu nâng cao hàm lượng sắt trong tinh quặng Làng Vinh - Làng Cọ bằng công nghệ nung từ hóa; Bài 5 - Một số công nghệ sàng tuyển than dùng cho luyện cốc tại Công ty Jastrzebska Spolka Ba lan; Bài 6 - Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ đáp ứng nhu cầu phát triển cơ giới hóa  khai thác than; Bài 7 - Ứng dụng phần mềm MATLAB mô phỏng quá trình biến thiên suất tiêu thụ điện năng của băng tải sử dụng trong mỏ than hầm lò; Bài 8 - Ứng dụng công nghệ mới đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện; Bài 9 - Tối ưu hóa khoảng cách thanh gạt trong máng cào.

 • Bài 1 số 7 - 2012

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ khai thác hợp lý cho phần trữ lượng mức -50 ¸ +200 khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu - Vinacomi

 • Bài 3 số 7 - 2012

  Thiết bị và công nghệ ngăn ngừa nước chảy qua thành giếng đứngkhi thi công trong vùng đất đá bở rời

 • Bài 2 số 7 - 2012

  Nghiên cứu biện pháp chống giữ các đường lò xây dựng trong các khối đá mềm yếu và khối đá bị nén ép mạnh

 • Bài 4 số 7 - 2012

  Nghiên cứu nâng cao hàm lượng sắt trong tinh quặng Làng Vinh - Làng Cọ bằng công nghệ nung từ hóa;

 • Bài 5 số 7 - 2012

  Một số công nghệ sàng tuyển than dùng cho luyện cốc tại Công ty Jastrzebska Spolka Ba lan

 • Bài 6 số 7- 2012

  Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ đáp ứng nhu cầu phát triển cơ giới hóa  khai thác than

 • Bài 7 số 7 - 2012

  Ứng dụng phần mềm MATLAB mô phỏng quá trình biến thiên suất tiêu thụ điện năng của băng tải sử dụng trong mỏ than hầm lò

 • Bai 8 số 7 - 2012

  Ứng dụng công nghệ mới đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện

 • Bài 9 số 7 - 2012

  Tối ưu hóa khoảng cách thanh gạt trong máng cào

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động