• Thông tin KHCN Mỏ số 7/2012

  Thông tin KHCN Mỏ số 7/2012

    Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 7/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Công nghệ Khai thác Hầm lò;Công nghệ tuyển, chế biến than - khoáng sản; Địa cơ mỏ; Cơ điện - Tự động hóa. v.v... Trong đó có 9 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN:  Bài 1- Đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ khai thác hợp lý cho phần trữ lượng mức -50 +200 khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu - Vinacomin; Bài 2 - Nghiên cứu biện pháp chống giữ các đường lò xây dựng trong các khối đá mềm yếu và khối đá bị nén ép mạnh; Bài 3- Thiết bị và công nghệ ngăn ngừa nước chảy qua thành giếng đứngkhi thi công trong vùng đất đá bở rời; Bài 4 - Nghiên cứu nâng cao hàm lượng sắt trong tinh quặng Làng Vinh - Làng Cọ bằng công nghệ nung từ hóa; Bài 5 - Một số công nghệ sàng tuyển than dùng cho luyện cốc tại Công ty Jastrzebska Spolka Ba lan; Bài 6 - Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ đáp ứng nhu cầu phát triển cơ giới hóa  khai thác than; Bài 7 - Ứng dụng phần mềm MATLAB mô phỏng quá trình biến thiên suất tiêu thụ điện năng của băng tải sử dụng trong mỏ than hầm lò; Bài 8 - Ứng dụng công nghệ mới đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện; Bài 9 - Tối ưu hóa khoảng cách thanh gạt trong máng cào.

 • Bài 1 số 7 - 2012

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ khai thác hợp lý cho phần trữ lượng mức -50 ¸ +200 khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu - Vinacomi

 • Bài 3 số 7 - 2012

  Thiết bị và công nghệ ngăn ngừa nước chảy qua thành giếng đứngkhi thi công trong vùng đất đá bở rời

 • Bài 2 số 7 - 2012

  Nghiên cứu biện pháp chống giữ các đường lò xây dựng trong các khối đá mềm yếu và khối đá bị nén ép mạnh

 • Bài 4 số 7 - 2012

  Nghiên cứu nâng cao hàm lượng sắt trong tinh quặng Làng Vinh - Làng Cọ bằng công nghệ nung từ hóa;

 • Bài 5 số 7 - 2012

  Một số công nghệ sàng tuyển than dùng cho luyện cốc tại Công ty Jastrzebska Spolka Ba lan

 • Bài 6 số 7- 2012

  Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ đáp ứng nhu cầu phát triển cơ giới hóa  khai thác than

 • Bài 7 số 7 - 2012

  Ứng dụng phần mềm MATLAB mô phỏng quá trình biến thiên suất tiêu thụ điện năng của băng tải sử dụng trong mỏ than hầm lò

 • Bai 8 số 7 - 2012

  Ứng dụng công nghệ mới đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện

 • Bài 9 số 7 - 2012

  Tối ưu hóa khoảng cách thanh gạt trong máng cào