• Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2012

  Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2012

    Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 6/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Công nghệ Khai thác Hầm lò; Công nghệ Khai thác Lộ thiên; An toàn Mỏ;  Cơ điện - Tự động hóa, Môi trường Mỏ  v.v... Trong đó có 10 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN: Bài 1 - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho các khu vực vỉa than nằm dưới các công trình cần bảo vệ thuộc khu cánh Nam mỏ than Mạo Khê; Bài 2 - Tư vấn đầu tư và thiết kế khai thác các mỏ khoáng sản bằng phương pháp hầm lò ; Bài 3 - Sử dụng búa SCHMIDT xác định nhanh độ bền của đá trầm tích tại hiện trường; Bài 4 - Đánh giá công tác khoan nổ mìn khi sử dụng thuốc nổ nhũ tương rời NTR - 05 tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin; Bài 5 - Đặc điểm chung và công nghệ khai thác các mỏ lộ thiên sâu Việt Nam; Bài 6 - Tổng quan về công nghệ sử dụng khí mêtan thu hồi từ hệ thống tháo khí và luồng gió thải của mỏ than hầm lò; Bài 7 - Đề xuất xây dựng phương pháp xác định hàm lượng khí độc sinh ra khi nổ mìn; Bài 8 - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đo tự động mức vật liệu trong các nhà máy sàng, tuyển; Bài 9 - Thiết kế chế tạo hệ thống đo tỷ trọng huyền phù manhêtit bằng phương pháp đo điện cảm cuộn dây; Bài 10 - Kết quả triển khai công trình nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt Công ty than Quang Hanh - Vinacomin.

 • Bài 1 số 6 - 2012

  Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho các khu vực vỉa than nằm dưới các công trình cần bảo vệ thuộc khu cánh Nam mỏ than Mạo Khê

 • Bài 2 số 6 - 2012

  Tư vấn đầu tư và thiết kế khai thác các mỏ khoáng sản bằng phương pháp hầm lò

 • Bài 3 số 6 - 2012

  Sử dụng búa SCHMIDT xác định nhanh độ bền của đá trầm tích tại hiện trường

 • Bài 4 số 6 - 2012

  Đánh giá công tác khoan nổ mìn khi sử dụng thuốc nổ nhũ tương rời NTR - 05 tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin

 • Bài 5 số 6 - 2012

  Đặc điểm chung và công nghệ khai thác các mỏ lộ thiên sâu Việt Nam

 • Bài 6 số 6 - 2012

  Tổng quan về công nghệ sử dụng khí mêtan thu hồi từ hệ thống tháo khí và luồng gió thải của mỏ than hầm lò

 • Bài 7 số 6 - 2012

  Đề xuất xây dựng phương pháp xác định hàm lượng khí độc sinh ra khi nổ mìn;

 • Bài 8 số 6 - 2012

  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đo tự động mức vật liệu trong các nhà máy sàng, tuyển

 • Bài 9 số 6- 2012

  Thiết kế chế tạo hệ thống đo tỷ trọng huyền phù manhêtit bằng phương pháp đo điện cảm cuộn dây

 • Bài 10 số 6- 2012

  Kết quả triển khai công trình nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt Công ty than Quang Hanh - Vinacomin.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động