• Bài 11 số 5 - 2012

  Một số sản phẩm thiết bị điện phòng nổ, an toàn tia lửa do Viện KHCN Mỏ - Vinacomin chế tạo

 • Thông tin KHCN Mỏ số 5 năm 2012

  Thông tin KHCN Mỏ số 5 năm 2012

    Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 5/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Nghiên cứu trao đổi; Công nghệ Khai thác Hầm lò; Công nghệ Khai thác Lộ thiên; Công nghệ tuyển chế biến than - khoáng sản; An toàn Mỏ; Địa cơ mỏ v.v... Trong đó có 12 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN: Bài 1 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong việc phối hợp đào tạo và nghiên cứu giai đoạn 2006 - 2011, kế hoạch 2012 - 2015; Bài 2 - Tư vấn đầu tư và thiết kế khai thác mỏ than Khe Chàm II - IV; Bài 3 - Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng phù hợp với điều kiện địa chất khu Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh; Bài 4 - Một số vấn đề khi tính toán thiết kế xây dựng giếng mỏ trong vùng đất đá bồi lấp, mềm yếu; Bài 5 - Nghiên cứu lựa chọn phương án vận tải đất đá thải hợp lý cho mỏ than Đèo Nai; Bài 6 - Đánh giá kết quả hoạt động dây chuyền tuyển than cục trong than don xô khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu; Bài 7 - Thuốc nổ và khí độc sinh ra khi nổ mìn - một hiểm họa gây mất an toàn trong khai thác mỏ; Bài 8 - Quy luật phân bố độ chứa khí mêtan theo chiều sâu khai thác tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh; Bài 9 - Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ phục vụ nhu cầu phát triển cơ giới hóa, hiện đại hóa khai thác than ở Việt Nam; Bài 10 - Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin; Bài 11 - Một số sản phẩm thiết bị điện phòng nổ, an toàn tia lửa do Viện KHCN Mỏ - Vinacomin chế tạo ; Bài 12 - Thực trạng công tác sửa chữa, phục hồi thiết bị điện mỏ và các giải pháp khắc phục.

 • Bài 1 số 5 - 2012

  Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong việc phối hợp đào tạo và nghiên cứu giai đoạn 2006 - 2011, kế hoạch 2012 - 2015

 • Bài 2 số 5 - 2012

  Tư vấn đầu tư và thiết kế khai thác mỏ than Khe Chàm II - IV

 • Bài 3 số 5 - 2012

  Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng phù hợp với điều kiện địa chất khu Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh

 • Bài 4 số 5 - 2012

  Một số vấn đề khi tính toán thiết kế xây dựng giếng mỏ trong vùng đất đá bồi lấp, mềm yếu

 • Bài 5 số 5 - 2012

  Nghiên cứu lựa chọn phương án vận tải đất đá thải hợp lý cho mỏ than Đèo Nai

 • Bài 6 số 5 - 2012

  Đánh giá kết quả hoạt động dây chuyền tuyển than cục trong than don xô khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu

 • Bài 7 số 5 - 2012

  Thuốc nổ và khí độc sinh ra khi nổ mìn - một hiểm họa gây mất an toàn trong khai thác mỏ

 • Bài 8 số 5 - 2012

  Quy luật phân bố độ chứa khí mêtan theo chiều sâu khai thác tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

 • Bài 9 số 5 - 2012

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ phục vụ nhu cầu phát triển cơ giới hóa, hiện đại hóa khai thác than ở Việt Nam

 • Bài 10 số 5 - 2012

  Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin

 • Bài 12 số 5- 2012

  Thực trạng công tác sửa chữa, phục hồi thiết bị điện mỏ và các giải pháp khắc phục. 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động