• Lễ kết nạp đảng viên mới

  Lễ kết nạp đảng viên mới

 • Ban Lãnh đạo Viện

  Ban Lãnh đạo Viện

  Hiện nay, Ban lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng, 2 phó Viện trưởng và kế toán trưởng

 • Các đơn vị thành viên

  Các đơn vị thành viên

  Hiện tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có hai thành viên: Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ và Trung tâm An toàn Mỏ.

 • Giải thưởng KHCN

  Giải thưởng KHCN

  Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, giải thưởng VIFOTEC, WIPO, “Sáng tạo quốc tế SIIF”, ... cho các công trình nghiên cứu áp dụng vào thực tế.

 • Hợp tác quốc tế

  Hợp tác quốc tế

  Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ luôn chú trọng và tăng cường các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài...

 • Công đoàn

  Công đoàn

  Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập ngay từ những ngày đầu mới thành lập Viện, vào tháng 12 – 1972 là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Điện và Than.

 • Lịch sử phát triển

  Lịch sử phát triển

  Viện được thành lập ngày 24/10/1972 với tên gọi ban đầu là Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than (trực thuộc Bộ Điện và Than) theo Quyết định số 469/ĐT-TCCB của Bộ Điện và Than

 • Sơ đồ tổ chức

  Sơ đồ tổ chức

  Hiện nay, Viện có 20 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và hai đơn vị thành viên

 • Các lĩnh vực hoat động khoa học công nghệ

  Các lĩnh vực hoat động khoa học công nghệ

  Viện Khoa học Công nghệ mỏ đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, trong 12 lĩnh vực chính...

 • Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

  Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

  Sau khi có quyết định thành lập Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than, vào tháng 11 năm 1972, Đảng ủy Bộ Điện và Than quyết định thành lập Chi bộ Đảng Phân viện trực thuộc Đảng ủy Bộ Điện và Than gồm 15 đảng viên và chỉ định Ban Chi ủy lâm thời gồm 03 đồng chí Đảng ủy viên của Viện Quy hoạch và Thiết kế than là Nguyễn Danh Phiên (Bí thư), Nguyễn Mộng Hùng, Trần Trọng Kiên (chi ủy viên).

 • Hội đồng thi đua khen thưởng

 • Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Ban nữ công Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

 • Các Phòng ban

  Các Phòng ban

  Hiện nay, Viện có 20 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và hai đơn vị thành viên. Trong đó có 14 phòng nghiên cứu khoa học, gồm: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò, Phòng Tư vấn Đầu tư, Phòng Công nghệ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ, Phòng Phát triển các Dự án Thực nghiệm, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Than sạch, Phòng Công nghệ Tuyển khoáng - Luyện kim, Phòng Máy và Thiết bị Mỏ, Phòng Nghiên cứu Điện - Tự động hóa, Phòng Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, Phòng Nghiên cứu Địa cơ Mỏ, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường, Phòng Kinh tế Dự án. Phòng Tư vấn Xây dựng và Quản lý đầu tư, Phòng Thông tin Khoa học; 6 phòng quản lý nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và Quan hệ quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và 2 đơn vị thành viên, gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, Trung tâm An toàn Mỏ.

 • Hội Cựu chiến binh

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT