• Lễ kết nạp đảng viên mới

  Lễ kết nạp đảng viên mới

 • Ban Lãnh đạo Viện

  Ban Lãnh đạo Viện

  Ban lãnh đạo hiện tại gồm có Viện trưởng, 4 phó Viện trưởng và kế toán trưởng

 • Các đơn vị thành viên

  Các đơn vị thành viên

  Hiện tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có hai thành viên: Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ và Trung tâm An toàn Mỏ.

 • Giải thưởng KHCN

  Giải thưởng KHCN

  Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, giải thưởng VIFOTEC, WIPO, “Sáng tạo quốc tế SIIF”, ... cho các công trình nghiên cứu áp dụng vào thực tế.

 • Hợp tác quốc tế

  Hợp tác quốc tế

  Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ luôn chú trọng và tăng cường các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài...

 • Công đoàn

  Công đoàn

  Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập ngay từ những ngày đầu mới thành lập Viện, vào tháng 12 – 1972 là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Điện và Than.

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung

  Ngày 24/10/1972 Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than (trực thuộc Bộ Điện và Than) theo Quyết định số 469/ĐT-TCCB của Bộ Điện và Than...

 • Sơ đồ tổ chức

  Sơ đồ tổ chức

  Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, gồm Viện trưởng, 4 Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng. Hội đồng Khoa học, tham mưu cho Viện trưởng trong việc đề xuất, thực hiện các Dự án, đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp...

 • Các lĩnh vực hoat động khoa học công nghệ

  Các lĩnh vực hoat động khoa học công nghệ

  Viện Khoa học Công nghệ mỏ đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, trong 12 lĩnh vực chính...

 • Đảng bộ

  Đảng bộ

  Tháng 11 năm 1972, sau khi có Quyết định thành lập Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than, Chi bộ Đảng Phân viện đã được thành lập, trực thuộc Đảng ủy Bộ Điện và Than.

 • Hội đồng thi đua khen thưởng

 • Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Ban nữ công Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

 • Các Phòng ban

  Các Phòng ban

  Cùng với 2 đơn vị thành viên, Viện có 15 phòng nghiên cứu, 6 phòng nghiệp vụ...

 • Hội Cựu chiến binh

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT