• Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

  Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

 • Thông tư số 42/2015/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 1.12.2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện.

 • Quyết định số 12798/QĐ - BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 23.11.2015, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định số 12798/QĐ - BCT quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Công Thương.

 • Quyết định số 12204/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 9.11.2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 12204/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch thăm dó, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 • Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

  Vừa qua, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học & Công nghệ đã Ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước:

 • Văn bản của Viện

 • Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

  Ngày 17.10.2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liện quan khác. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014./.

 • Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

  Ngày 22.9.2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ ở Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014./.

 • Quyết định số 4579/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

       Ngày 23 tháng 05 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4579/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.     Quyết định này có nhiệm vụ bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

 • Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ

       Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.     Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014.

 • Hiến pháp Nước CHXNCN Việt Nam năm 2013

  Hiến pháp Nước CHXNCN Việt Nam năm 2013

  Thực hiện Chỉ thị số 285A/KH-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, toàn văn nội dung bản Hiến pháp năm 2013 của Nước CHXNCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền liên quan được đăng tải trên Website www.imsat.vn, Văn bản Pháp quy/Văn bản Nhà nước, Phòng Thông tin Khoa học xin thông báo để các đơn vị truy cập.

 • Thông tư số 45/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 31/12/2013, của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BCT quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam (gọi tắt là Danh mục VLNCN).

 • Nghị định số 212/2013/NĐ-CP của Chính phủ

  Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 212/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.Theo Nghị định, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt bằng tiếng Việt là TKV, viết tắt tiếng Anh là VINACOMIN) là Công ty mẹ của Tập đoàn các công ty TKV, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 • Thông tư số 02/2014/TT- BCT

  Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp.

 • Nghị định số 08/2014/NĐ – CP

  Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ - CP. Nghị định này gồm 06 chương, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ,...

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động