• Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 • Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 17.10.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Nghị định ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2013.

 • Thông tư 15/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Ngày 26.9.2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mã số QCVN 09:2013/BXD "Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả";.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

 • Thông tư số 124/2013/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu than đá xuống 10%

  Ngày 30.8.2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23-5-2013 của Bộ Tài chính thành 10%. Thuế suất mới áp dụng từ 1-9-2013. Mức thuế hiện hành của nhóm hàng này 13%.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2013.

 • Quyết định số 6000/ QĐ- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 23.8.2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6000/QĐ- BCT về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, moliplen Việt Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2025.Quyết định này bổ sung cho quyết định số 11/2008/QĐ -BCT ngày 5 tháng 6 năm 2008 . Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ -BCT ngày 5 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương

  Ngày 05 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BCT Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.Thông tư này thay thế: Chương V về Biện pháp và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp; quy định về báo cáo tình hình an toàn hóa chất, tình hình thực hiện Kế hoạch, Biện pháp tại Điều 48 Thông tư số 28/2010/TT-BCT. 

 • Quyết định số 5540/QĐ-BCT phê duyệt chiến lược phát triển KHCN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020

    Ngày 6/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5540/QĐ-BCT, về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020.

 • Thông tư số 17/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Thông tư số 17/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

 • Thông tư số 16/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Thông tư số 16/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng trong kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

 • Quyết định số 3932/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

  Ngày 14.6.2013, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3932/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. Trong danh mục 18 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành, có 2 thông tư liên quan đến ngành than khoáng sản hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30.4.2013.

 • Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản

     Ngày 08 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2910/QĐ - BCT  về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

 • THÔNG TƯ: Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu

  Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2013/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu.

 • Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

  Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 18/2013/QĐ-TTg về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó yêu cầu phải cải tạo, phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản.

 • Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

   Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Nghị định này quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chừng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 • Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  Ngày 18/3/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 nă