• Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam

  Ngày 7 tháng 2 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 -2015". Mục tiêu của đề án là:  Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý; tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

 • Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 24-12-2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sảnThông tư này quy định danh mục, tiêu chuẩn, chất lượng khoáng sản xuất khẩu và điều kiện xuất khẩu khoáng sản.Thông tư có hiệu lực từ ngày 04 tháng 02 năm 2013 và thay thế Thông tư số 8/2008/TT- BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

 • Quyết định số 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 02 tháng 10 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10/2012, thay thế Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 • Quyết định số 6302/QĐ - BCT của Bộ Công Thương

  Quyết định số 6302/QĐ - BCT của Bộ Công Thương: Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015. Quyết định bổ sung dự án Nhà máy luyện antimon kim loại, công suất 800 tấn/năm tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vào Phụ lục C2 - Các dự án khai tuyển và luyện antimon giai đoạn 2007 - 2025 tại Quyết định só 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

 • Thông tư số 33/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Ngày 14 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BCT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.Thông tư quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn của mọi thành phần kinh tế, sử dụng mọi nguồn vốn. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản rắn và các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế mỏ, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.

 • Thông tư số 11/2012/TT-BCT của Bộ Công thương

       Ngày 12-06-2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho mỏ hầm lò có khí mêtan (AH1).Quy chuẩn kỹ thuật quy định về thành phần, chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định khác đối với thuốc nổ an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí mêtan, ký hiệu là AH1 được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ AH1 trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 • Thông tư số 08/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

       Thông tư số 08/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ: về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thực nghiệm cấp Nhà nước.      Thông tư hướng dẫn việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là đề tài), dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) thuộc các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước và các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước.  Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học xã hội và nhân văn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

 • Thông tư số 06/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

       Thông tư số 06/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ: Về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.Ngày 12/03/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 06/2012/TT- BKHCN, về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước.Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Nhà nước bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học (sau đây gọi là đề tài) và dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước (sau đây gọi là chương trình) để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân thực hiện.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 nă