Ban nữ công Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Ban nữ công – Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ sinh hoạt trong 4 tổ nữ công Khối Viện (Tổ nữ công Khối Nghiệp vụ 1, Tổ nữ công Khối Nghiệp vụ 2, Tổ nữ công Khối Nghiên cứu 1, Tổ nữ công Khối Nghiên cứu 2)  và Ban nữ công cơ sở các đơn vị thành viên: Ban nữ công Trung tâm An toàn Mỏ, và Ban nữ công Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

Theo Quyết định số 42/QĐ-CĐV ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ về việc kiện toàn Ban nữ công Viện nhiệm kỳ 2012-2017 với các chức danh như sau:

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ly– Trưởng Ban.

- Đồng chí Phạm Vân Anh- Phó Trưởng Ban.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiệp vụ 1.

- Đồng chí Mai Thị Thu Hà- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiệp vụ 2.

- Đồng chí Nguyễn Thị Nhung- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiên cứu1.

- Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiên cứu 2.

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên, Trưởng ban nữ công Công ty Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ.

- Đồng chí Trần Thị Nhài - Ủy viên, Trưởng ban nữ công Trung tâm An toàn Mỏ.

Theo Quyết định số 30/QĐ-CĐV ngày 16/6/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ về việc kiện toàn Ban nữ công Viện nhiệm kỳ 2012-2017, với các chức danh như sau:

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ly– Trưởng Ban.

- Đồng chí Phạm Vân Anh- Phó Trưởng Ban.

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Ủy viên

- Đồng chí Phạm Hải Anh- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiệp vụ 1.

- Đồng chí Mai Thị Thu Hà- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiệp vụ 2.

- Đồng chí Nguyễn Thị Nhung- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiên cứu1.

- Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa- Ủy viên, Tổ trưởng Khối Nghiên cứu 2.

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên, Trưởng ban nữ công Công ty Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ.

- Đồng chí Trần Thị Nhài - Ủy viên, Trưởng ban nữ công Trung tâm An toàn Mỏ.

 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động