Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo Quyết định của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Viện gồm có 13 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Tú Ba, Viện trưởng - Chủ tịch.

2. Đồng chí Trương Đức Dư, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn - Phó chủ tịch.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo, Chánh Văn phòng - Uỷ viên, thư ký Thường trực.

4. Đồng chí Phạm Vân Anh, Thường trực Đảng Uỷ, Trưởng phòng TCCB - Uỷ viên.

5. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Kế hoạch - Uỷ viên .

6. Đồng chí Vũ Thái Nam,  Trưởng phòng Kế toán - Uỷ viên.

7. Đồng chí  Phan Chân Chính, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Thường trực Hội đồng Khoa học -  Uỷ viên.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ly, Trưởng ban nữ công - Uỷ viên.

9. Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Uỷ viên.

10. Đồng chí Phù Minh, Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên.

11. Đồng chí Lê Thành Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết  bị Mỏ - Uỷ viên .

13. Đồng chí Phạm Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Trung Tâm An toàn Mỏ - Ủy viên.

Theo Quyết định số 453/ QĐ-VKHCNM của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày 24 tháng 11 năm 2015, Hội đồng thi  đua khen thưởng của Viện được kiện toàn gồm 15 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Tú Ba, Viện trưởng: Chủ tịch Hội đồng

2. Đồng chí Trương Đức Dư, Phó Viện Trưởng, Chủ tịch Công đoàn: Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Đào Hồng Quảng , Phó Viện Trưởng: Ủy viên

4. Đồng chí Hoàng Minh Hùng, Phó Viện Trưởng: Ủy viên

5. Đồng chí Lưu Văn Thực, Phó Viện Trưởng: Ủy viên

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo, Chánh Văn Phòng: Ủy viên, thư ký Thường trực Hội đồng

7. Đồng chí Phạm Vân Anh, Trưởng phòng TCCB: Ủy viên

8. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Kế hoạch: Ủy viên

9. Đồng chí Vũ Thái Nam, Kế toán Trưởng: Ủy viên

10. Đồng chí Phạm Chân Chính, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Thường trực Hội đồng Khoa học: Ủy viên

11. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ly, Trưởng ban nữ công: Ủy viên

12. Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân: Ủy viên

13. Đồng chí Phù Minh, Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh: Ủy viên

14. Đồng chí Nguyễn Hữu Teo, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ: Ủy viên

15. Đồng chí Phùng Quốc Huy, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Am toàn Mỏ: Ủy viên

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam