Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo Quyết định số 524A/ QĐ - VKHCNM, ngày 02/12/2019 của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Viện gồm có 10 đồng chí:

1.  Đồng chí Đào Hồng Quảng  -  Viện Trưởng, Chủ tịch Hội đồng

2.  Đồng chí Vũ Thái Nam- Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Đồng chí Nhữ Việt Tuấn - Phó Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng

4. Đồng chí Lưu Văn Thực - Phó Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng

5. Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên Hội đồng

6. Đồng chí Phạm Chân Chính - Trưởng phòng QLKH & HTQT, Ủy viên Hội đồng

7. Đồng chí Lê Thị Dung Hạnh - Phụ trách Phòng  Kế toán,  Ủy viên Hội đồng

8- Đồng chí Phù Minh - Bí thư đoàn Thanh niên CS HCM , Ủy viên Hội đồng

9. Đồng chí Vũ Mạnh Anh - Giám đốc Công ty CP PTCN & TB Mỏ - Ủy viên Hội đồng

10. Đồng chí Lê Trung Tuyến - Quyền Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ - Ủy viên Hội đồng

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động