Các lĩnh vực hoat động khoa học công nghệ

Viện Khoa học Công nghệ mỏ đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, trong 12 lĩnh vực chính...

1. Nghiên cứu công nghệ khai thác hầm lò


Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải

trong  lò chợ cơ giới hóa đồng bộ ở mỏ Vàng Danh, 2008

(Xem chi tiết xin nhấn vào khai thác hầm lò)

 

2. Nghiên cứu công nghệ khai thác lộ thiên

                              Thi công thử nghiệm công nghệ nổ mìn lưu cột không

khí trong nổ mìn tầng cao tại mỏ than Cao Sơn

(Xem chi tiết xin nhấn vào “khai thác lộ thiên”)

3. Nghiên cứu công nghệ xây dựng công trình ngầm và mỏ 
 Khoan lắp đặt neo chống lò
  (Xem chi tiết xin nhấn vào công trình ngầm và mỏ)
  4. Tuyển, chế biến than , khoáng sản
 Tư vấn, thiết kế, lắp đặt dây chuyền tuyển than bằng huyền phù tang quay
  tại Công ty than Mạo Khê

(Xem chi tiết xin nhấn vào “Tuyển”)

  5. Nghiên cứu An toàn mỏ
 Hệ thống giám sát tập trung kiểm soát khí mỏ qua internet tại Trung tâm An toàn Mỏ
(Xem chi tiết xin nhấn vào “An toàn mỏ”)
  6. Tư vấn, thiết kế xây dựng mỏ mới
 Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải
  trên công trường xây dựng mỏ hầm lò Núi Béo
  (Xem chi tiết xin nhấn vào “Xây dựng mỏ mới”)
  7. Điều kiện tự nhiên, địa cơ mỏ

Khoan tháo nước tại mức -80 mỏ than Mạo Khê

(Xem chi tiết xin nhấn vào “Địa cơ mỏ”)

8. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị mỏ

 

Thiết kế, hợp tác chế tạo dàn chống tự hành Vinaalta

(Xem chi tiết xin nhấn vào “Chế tạo thiết bị mỏ”)

9. Nghiên cứu Điện – tự động hóa mỏ

 Trạm giám sát điều độ tập trung sản xuất hầm lò - mỏ than Hà Lầm
  (Xem chi tiết xin nhấn vào “Tự động hóa mỏ”)
10. Nghiên cứu Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả
 

Kiểm toán năng lượng tại Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

(Xem chi tiết xin nhấn vào “Sử dụng năng lượng”)

 11. Nghiên cứu Môi trường mỏ
 Thiết kế, lắp đặt, chuyển  giao hệ thống xử lý nước thải  mỏ
  (Xem chi tiết xin nhấn vào “Môi trường”)
  12. Sản xuất kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật
 Kiểm tra thiết bị điên sau sửa chữa
  (Xem chi tiết xin nhấn vào “Dịch vụ kỹ thuật”)
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động