Sơ đồ tổ chức

Hiện nay, Viện có 18 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và ba đơn vị thành viên.

Hiện nay, Viện có 18 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và ba đơn vị thành viên. Trong đó có 14 phòng nghiên cứu khoa học, gồm: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Than sạch, Phòng Công nghệ Tuyển - Luyện kim, Phòng Tư vấn Đầu tư, Phòng Công nghệ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ, Phòng Đào tạo và phát triển dự án, Phòng Máy & Thiết bị mỏ, Phòng Nghiên cứu Điện - Tự động hóa, Phòng Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, Phòng Nghiên cứu Địa cơ Mỏ, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường, Phòng Kinh tế Dự án, Phòng Tư vấn Xây dựng và Quản lý đầu tư; 4 phòng quản lý nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế hoạch, Phòng Kế toán, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế; 3 đơn vị thành viên, gồm: Công ty  Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, Trung tâm An toàn Mỏ, Trung tâm Nghiên cứu PT than Đồng bằng Sông Hồng.

Chi tiết xem tại đây!

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam