Lịch sử phát triển

Viện được thành lập ngày 24/10/1972 với tên gọi ban đầu là Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than (trực thuộc Bộ Điện và Than) theo Quyết định số 469/ĐT-TCCB của Bộ Điện và Than

 

* Ngày 24/10/1972: Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than (trực thuộc Bộ Điện và Than) theo Quyết định số 469/ĐT-TCCB của Bộ Điện và Than.

* Ngày12/9/1979: Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than (trực thuộc Bộ Điện và Than) theo Quyết định số 321/CP của Hội đồng Chính phủ.

* Ngày 23/4/1981: Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mỏ (thuộc Bộ Mỏ và Than, sau là Bộ Năng lượng) theo Nghị định số169/CP của Hội đồng Chính phủ.

* Từ 06/5/1996 đến nay: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, theo Nghị định số 27/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam