Công đoàn

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập ngay từ những ngày đầu mới thành lập Viện, vào tháng 12 – 1972 là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Điện và Than.

Năm 1996, theo Quyết định số 135/ CĐNL - QĐ-TC của Ban Thường vụ Công đoàn Năng lượng Việt Nam, đổi tên Công đoàn Viện Nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật Mỏ thành Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ.

 Hiện nay, Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ là tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam (Vinacomin), có các đoàn viên,  sinh hoạt tại  21 tổ công đoàn khối Viện và 2 công đoàn cơ sở thuộc các đơn vị thành viên: Công đoàn Trung tâm An toàn Mỏ, và Công đoàn Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ


   I. Ban chấp hành Công đoàn Viện: gồm các đồng chí:
   1. Đồng chí Trương Đức Dư: Phó Viện trưởng, Chủ tịch, chỉ đạo và điều hành chung;
   2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ly: Phó phòng Kế toán, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác Nữ công
   3. Đồng chí Đào Anh Tuấn: Trưởng phòng kinh doanh và quan hệ quốc tế,Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác tuyên giáo, công tác thi đua công đoàn.
    4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên: Phòng Tư Vấn Xây dựng Và Quản lý đầu tư,Ủy viên BCH phụ trách công tác tài chính, công tác văn phòng công đoàn.

5. Đồng chí Phạm Vân Anh: Trưởng phòng TCCB, Ủy viên BCH, phụ trách công tác tổ chức, chính sách, pháp luật công đoàn.

6. Đồng chí Vũ Thế Nam: Trưởng phòng Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Ủy viên BCH, phụ trách công tác văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao;

7. Đồng chí Phạm Quang Thái: Trưởng phòng Kiểm định thiết bị điện, Ủy viên BCH, phụ trách công tác công đoàn của Trung tâm An toàn Mỏ.

8. Đồng chí Lê Thành Việt: Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên BCH, phụ trách công tác công đoàn Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT