Các đơn vị thành viên

Hiện tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có hai thành viên: Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ và Trung tâm An toàn Mỏ.

1. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ


(Xem chi tiết tại đây)
  2. Trung tâm An toàn Mỏ
 

 (Xem chi tiết tại đây)
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT