Ban Lãnh đạo Viện

Ban lãnh đạo hiện tại gồm có Viện trưởng, 4 phó Viện trưởng và kế toán trưởng

 

 

Viện trưởng

  TS. Trần Tú Ba

  Điện thoại: - CQ: 04. 3864 7683

                  - DĐ: 0913 040 704

email: trantuba2003@yahoo.com

 

 Phó Viện trưởng

  TS. Trương Đức Dư

  Điện thoại: - CQ: 04. 3664 9300

                   - DĐ: 0912 268 291

email: ducduvimsat@gmail.com 

 

 Phó Viện trưởng

  TS. Lưu Văn Thực

  Điện thoại: - CQ: 04. 3864 5872

                  - DĐ: 0912 358 259

email: thuclothien@gmail.com

 

 Phó Viện trưởng

   ThS. Hoàng Minh Hùng

  Điện thoại: - CQ: 04. 3864 5653

                   - DĐ: 0912 064 490

email: Hmhungtuyet@gmail.com

  

 Phó Viện trưởng

   TS. Đào Hồng Quảng

  Điện thoại: - CQ: 04. 3864 7683

                   - DĐ: 0904 177 359

email: daohongquang@gmail.com

 

 Kế toán trưởng

  CN. Vũ Thái Nam

  Điện thoại: - CQ: 04.3664.9248

                    - DĐ: 0913 553 668

email:thainam1963@yahoo.com.vn

 

CBVC Viện chụp ảnh lưu niệm


 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT