Ban Lãnh đạo Viện

Hiện nay, Ban lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng, 3 phó Viện trưởng và kế toán trưởng

 

Viện trưởng

  TS. Trần Tú Ba

  Điện thoại: - CQ: 024. 3864 7683

                  - DĐ: 0913 040 704

email: trantuba2003@yahoo.com

 

 Phó Viện trưởng

  TS. Lưu Văn Thực

  Điện thoại: - CQ: 024. 3864 5872

                  - DĐ: 0912 358 259

email: thuclothien@gmail.com

  

 Phó Viện trưởng

   TS. Đào Hồng Quảng

  Điện thoại: - CQ: 024. 3864 7683

                   - DĐ: 0904 177 359

email: daohongquang@gmail.com

 

Phó Viện trưởng

   TS. Nhữ Việt Tuấn

  Điện thoại: - CQ: 024. 3664 9300

                   - DĐ: 0989 090 771

email: nhutuanvm@gmail.com 

 Kế toán trưởng

  ThS. Nguyễn Thị Hồng Ly

  Điện thoại: - CQ: 024.3864 7872

                    - DĐ: 0982 554 946

 

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT