Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Ngày 27.8.2014, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý nhằm khai thác phần trữ lượng than nằm dưới suối tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh", mã số 26.13.RDBS/ĐT-KHCN. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Nguyên - Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò.

Ngày 27.8.2014, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý nhằm khai thác phần trữ lượng than nằm dưới suối tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh", mã số 26.13.RDBS/ĐT-KHCN. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Nguyên - Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, số 232/QĐ-VKHCNM, ngày 06/8/2014, TS. Trần Tú Ba - Viện trưởng là Chủ tịch Hội đồng.

 

 Sau 1 năm điều tra, khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất và tổng hợp trữ lượng than nằm dưới suối tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh gồm Mạo Khê, Vàng Sau 1 năm điều tra, khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất và tổng hợp trữ lượng than nằm dưới suối tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh gồm Mạo Khê, Vàng Danh, Nam Mẫu, Quang Hanh, Khe Chàm, Mông Dương, kết quả cho thấy, trữ lượng than các khu vực trên khoảng 30,2 triệu tấn. Dựa trên cơ sở nghiên cứu các ảnh hưởng dịch động khi khai thác hầm lò dưới đối tượng suối, xác định chiều sâu khai thác an toàn và tính toán dự báo các thông số dịch chuyển, biến dạng bề mặt, đề tài đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để khai thác an toàn phần trữ lượng dưới suối, bao gồm: nhóm giải pháp nắn chỉnh dòng suối, gia cố lòng suối; và nhóm giải pháp công nghệ khai thác chèn lò. Đề tài đã lựa chọn và lập phương án áp dụng thử nghiệm sơ đồ công nghệ khai thác điều khiển đá vách bằng chèn lò tại lò chợ II-7-4 mức +0 +50 dưới suối Tây Vàng Danh. Kết quả cho thấy, giải pháp công nghệ khai thác điều khiển đá vách bằng chèn lò có tính khả thi cao, có thể đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác trữ lượng than phân bố dưới suối .
Ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu là cơ sở để nhóm thực hiện hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài và nghiệm thu ở cấp Bộ Công Thương./.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động