Hội nghị tổng kết giai đoạn 2010-2015 và định hướng hoạt động đến năm 2025 Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

Ngày 12/4/2016, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2010-2015 và định hướng hoạt động đến năm 2025 Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”.

 

Chủ tọa Hội nghị 

 
 
Tham dự Hội nghị, có đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ KHCN Nguyễn Phú Cường, Ban chủ nhiệm Đề án, cùng một số cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cục, vụ có liên quan; đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các doanh nghiệp lớn của Nhà nước có những đóng góp cho việc thực hiện Đề án, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, quản lý trực tiếp tham gia thực hiện Đề án. Đặc biệt, tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố có sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề án.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phú Cường đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Chương trình nghị sự của Hội nghị, sau phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Hội nghị đã nghe các báo cáo của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp đó, là các báo cáo tham luận của một số đơn vị tham gia tích cực trong việc thực hiện Đề án, đó là Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Viện Khoa học Vật liệu (thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí, các ý kiến trao đổi, tham luận của các đại biểu và cuối cùng là ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành… 
 
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo  

Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2010 – 2015 Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” (Đề án) của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương do ông Nguyễn Hữu Hoàn, Phó Vụ trưởng trình bày. Trong đó, nêu lên tình hình triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và định hướng hoạt động đến năm 2025, với 6 nội dung chính: 1) Mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án; 2) Kết quả triển khai thực hiện Đề án; 3) Kết quả thực hiện các chương trình, dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước; 4) Đánh giá chung kết quả thực hiện Đề án; 5) Một số khó khăn và hạn chế; và 6) Đề xuất, kiến nghị định hướng hoạt động của Đề án giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

 
TS. Kiều Kim Trúc trình bày báo cáo của TKV 

Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Hội nghị: Kết quả tổ chức thực hiện các nội dung đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2025. Trong đó, đề cập đến 3 nội dung chính: 1) Triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ đổi mới và hiện đại hóa công nghệ; 2) Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nội dung đổi mới, hiện đại hóa công nghệ của TKV; và 3) Đề xuất kiến nghị phương hướng, nội dung và kế hoạch hoạt động của Đề án với định hướng phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 và đến 2025.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với báo cáo về Kết quả tổ chức thực hiện các nội dung đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2025, với 2 nội dung chính: 1) Kết quả thực hiện Đề án; và 2) Đề xuất, kiến nghị phương hướng, nội dung và kế hoạch hoạt động của Đề án với định hướng phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 và đến 2025.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kết quả thực hiện giai đoạn 2010-2015 Nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản, định hướng đến năm 2025, với 3 nội dung chính: 1) Rà soát, sửa đổi và xây dựng bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khoáng sản; 2) Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về khoáng sản ở các cấp; và 3) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 5 năm tiếp theo.

Trong các báo cáo tham luận của một số đơn vị đều phản ánh những kết quả nghiên cứu triển khai các Dự án, đề tài, nhiệm vụ KHCN thuộc phạm vi Đề án, của đơn vị mình, đồng thời định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

TS. Trần Tú Ba trình bày báo cáo tham luận 

Như báo cáo của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, do Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba trình bày, về Kết quả nghiên cứu phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai thác và chế biến than, một số đề xuất cho giai đoạn đến năm 2025. Theo đó, trong việc thực hiện Đề án, giai đoạn 2010-2015, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã đề xuất và được tuyển chọn, giao thực hiện 18 đề tài, dự án KHCN, trong tổng số 69 đề tài/dự án của Đề án. Các đề tài, dự án do Viện thực hiện, với các nội dụng nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực chính là Công nghệ khai thác hầm lò; Công nghệ khai thác lộ thiên; Công nghệ sàng tuyển, chế biến than, khoáng sản; Chế tạo, nội địa hóa sản phẩm cơ khí – điện tử; và Công nghệ an toàn mỏ. Các kết quả nghiên cứu đã đưa ra những giải pháp kỹ thuật công nghệ theo hướng hiện đại hóa công nghệ phù hợp với mục tiêu và nội dung đổi mới, hiện đại hóa ngành công nghiệp khai khoáng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2008/QĐ-TTg, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn vừa qua. Khi mà chi phí sản xuất ngày càng lớn, giá thành sản phẩm ngày càng cao, điều kiện lao động ngày càng nặng nhọc, việc đẩy mạnh áp dụng các loại hình công nghệ mới, tiên tiến nhằm làm tăng năng suất, giảm giá thành, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là việc làm cấp thiết.

Với Báo cáo tham luận của Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, một số kết quả nghiên cứu trong phạm vi Đề án được thể hiện qua 3 đề tài được giao: 1) “Nghiên cứu tận thu các nguyên tố có ích trong quá trình tuyển và luyện quặng đồng Sin Quyền”; “Nghiên cứu công nghệ tuyển và chế biến quặng liti vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi” và “Nghiên cứu công nghệ khai thác và tuyển hợp lý nhằm phát triển bền vững tài nguyên sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ khu vực Bình Thuận”.

Cũng theo hướng như vậy, Báo cáo tham luận của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí, về Kết quả nghiên cứu theo hướng hỗ trợ nâng cao hiệu quả khai thác dầu và trao đổi về khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Tiếp nối các báo cáo tham luận của các đơn vị là các ý kiến tham luận của các đại biểu, trong đó, tập trung vào việc phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án giai đoạn vừa qua, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị, định hướng về nội dung nghiên cứu cũng như hoàn thiện công tác quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả của Đề án đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã khẳng định: Qua 6 năm thực hiện Đề án, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương với các Bộ ngành liên quan, Đề án đã được  tổ chức thực hiện, bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, Chương trình KH&CN trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đã được tổ chức thực hiện và quản lý nghiêm túc, chặt chẽ theo các quy định hiện hành và đã xác lập được nhiều giải pháp, công nghệ phù hợp, làm cơ sở khoa học để các doanh nghiệp thực hiện đầu từ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến, tăng cường chế biến sâu khoáng sản.  Các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các nội dung đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại các doanh nghiệp. Việc đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại các doanh nghiệp cơ bản phù hợp với mục tiêu, định hướng đã phê duyệt trong Đề án; góp phần tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, an toàn và môi trường, giảm bệnh nghề nghiệp, giảm tổn thất tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, trong giai đoạn vừa qua, hệ thống văn bản QPPL về quản lý hoạt động khoáng sản đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; năng lực quản lý Nhà nước về khoáng sản ở các cấp đã được tăng cường. Cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã được xem xét, sửa đổi và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ.

Về định hướng hoạt động của Đề án giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng xác định: Trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, tại Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 22/12/2011, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Bộ Công Thương kiến nghị tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, trong đó, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chế biến khoáng sản, cần tiếp tục triển khai thực hiện chương trình KH&CN nghiên cứu phục vụ “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng” với các nội dung nghiên cứu phù hợp với nội dung Đề án theo hướng tăng cường các nhiệm vụ phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ cho các mỏ khai thác, cơ sở chế biến, có khả năng áp dụng vào thực tế, gắn với các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, có sự đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp áp dụng kết quả nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ có điều kiện phức tạp, mỏ than vùng Đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu gia tăng hệ số thu hồi và hiệu quả khai thác dầu, chế biến sâu khí có hàm lượng CO2 cao; khai thác, chế biến apatit nghèo loại II, loại IV … phù hợp nội dung của Đề án nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011.

Panô của Viện trưng bày tại Hội nghị 

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Đề án giai đoạn vừa qua, với việc đề xuất và được tuyển chọn, giao thực hiện 18 đề tài, dự án KHCN, trong tổng số 69 đề tài/dự án của Đề án. Tại Hội nghị này, Viện đã có 15 bài được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị, trên tổng số 57 bài, đồng thời có một bài tham luận, do Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba trình bày. Bên cạnh đó, Viện đã đóng góp 5 panô về một số kết quả nghiên cứu cụ thể của các đề tài thuộc Đề án.    

Qua Hội nghị này, có thể khẳng định. những thành công của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin trong giai đoạn vừa qua là cơ sở để Viện tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện Đề án ở giai đoạn tiếp theo./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 nă