Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin rà soát đề cương thực hiện đề tài

Ngày 15/4/2016, TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã chủ trì buổi làm việc, rà soát đề cương thực hiện đề tài “Hệ thống hoá, điều chỉnh và xây dựng bổ sung định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của Tập đoàn”.

Thành phần tham dự, bao gồm các trưởng phòng chuyên môn liên quan, Phòng CNKT Hầm lò, Phòng Máy&Thiết bị mỏ, Phòng CN Than sạch, Phòng Lộ thiên, cùng nhóm thực hiện đề tài, Phòng Kinh tế dự án.

 

Với mục tiêu nhằm hoàn thiện, xây dựng bổ sung định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của TKV, có cơ sở khoa học, phù hợp với các điều kiện sản xuất, thiết bị công nghệ hiện có nhằm tiết kiệm vật tư, giảm giá thành sản phẩm tại các đơn vị thuộc TKV.

Tại buổi làm việc, TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng đã cùng phòng chủ trì thực hiện đề tài, phòng Kinh tế dự án, rà soát lại các nội dung của đề cương bao gồm: Đánh giá tình hình thực hiện định mức vật tư trong khai thác lộ thiên, hầm lò, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của Tập đoàn TKV; xây dựng bộ định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của TKV; Phân tích, so sánh kết quả xây dựng định mức với định mức đã thực hiện và ban hành; báo báo tổng kết kết quả thực hiện đề tài; soạn thảo bộ định mức vật tư.

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba chỉ đạo: Phòng Kinh tế dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo đề cương của đề tài đã được duyệt. Đồng thời, phân công các phòng chuyên môn như Phòng CNKT Hầm lò, Phòng Máy&Thiết bị mỏ, Phòng CN Than sạch, Phòng Lộ thiên phối hợp với phòng Kinh tế dự án thực hiện các nội dung công việc liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm trình Tập đoàn phê duyệt./. 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT