Từ ngày 23.5.2016, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin chính thức hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Theo Quyết định của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, số 2912/QĐ-QUACERT, ngày 23/5/2016, về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, trong đó, QUACERT đã cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, địa chỉ tại số 3, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, trong lĩnh vực hoạt động: 1) Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học công nghệ; 2) Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, khảo sát địa chất, địa hình và quản lý dự án đối với công trình mỏ và công nghiệp; 3) Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động, phương án cải tạo phục hồi môi trường và các dịch vụ quan trắc môi trường. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 23.5.2016 đến ngày 14.9.2018. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin được phép sử dụng Giấy chứng nhận số HT 3662.16.34, Dấu chứng nhận của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) và Dấu công nhận của JAS-ANZ làm bằng chứng cho việc thừa nhận quốc tế cho lĩnh vực hoạt động nêu trên.

 

Như tin đã đưa, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, từ cuối năm 2015, Viện đã xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và từ ngày 18/1/2016,  Viện đã ban hành và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ÷ 2008 trong các hoạt động của Viện.

Sau một thời gian áp dụng, qua các đợt đánh giá nội bộ và kiểm tra chéo trong toàn Viện, ngày 19/4/2014, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã tiến hành đánh giá chính thức các hoạt động của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Và từ ngày 23.5.2016, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin chính thức hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008./. 

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 nă