Lãnh đạo Tập đoàn làm việc tại Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Ngày 23/2/2017, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức hội nghị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ TKV giao và đề cương “Nghiên cứu các giải pháp thoát nước nâng cao mức độ an toàn cho quá trình khai thác than hầm lò TKV”.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản có ông Khuất Mạnh Thắng, ông Nguyễn Đình Thịnh, Phó tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban KCL,KCM, Môi trường, Tài nguyên, về phía Công ty than Núi Béo có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty, ông Trần Quang Khải, Phó Giám đốc Dự án và một số cán bộ liên quan, về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng và một số trưởng, phó phòng, cán bộ liên quan.

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam thực hiện khai thác than tại một số dự án mỏ hầm lò nằm dưới các khai trường lộ thiên đang khai thác, hay đã kết thúc khai thác, bên dưới các đối tượng chứa nước... Bên cạnh đó, lượng đất đá đổ thải trong vào các moong lộ thiên có cấu tạo bở rời, moong trở thành túi chứa nước vào mùa mưa, thấm, ngấm nước vào các đường lò khai thác phía dưới, tiềm ẩn nguy cơ bục nước, sự cố ngập mỏ, mất an toàn cho quá trình khai thác hầm lò. Vì vậy, việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp khai thác dưới các đối tượng chứa nước moong, bãi thải trong, khu vực ao, hồ sông suối, khu vực khai thác hầm lò cũ... càng trở nên cấp bách và cần thiết. Trước tình hình đó, tại văn bản số 2093, ngày 9/5/2016, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đã giao cho Viện khoa học công nghệ mỏ nghiên cứu các giải pháp xử lý nước đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác than hầm lò.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Viện khoa học công nghệ mỏ đã lập đề cương triển khai đề tài “Nghiên cứu các giải pháp thoát nước nâng cao mức độ an toàn cho quá trình khai thác các mỏ than hầm lò thuộc TKV”.
 
 

Tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng đã trình bày nội dung kỹ thuật của đề tài, trong đó, tập trung đánh giá tổng quan công nghệ tháo nước đảm bảo cho quá trình khai thác hầm lò trên thế giới và ở Việt nam; khảo sát, đánh giá xác định các đối tượng chứa nước như: Moong lộ thiên, ao, hồ sông, suối, phay phá kiến tạo, lò cũ ở các mỏ hầm lò và lộ thiên thuộc TKV; Đánh giá hiện trạng và khả năng lưu thoát của các suối khu vực phía dưới có các mỏ khai thác hầm lò; Thí nghiệm bổ sung mẫu nước, hệ số thấm, độ rỗng, thành phần hạt đất đá; đánh giá sự ảnh hưởng của các đối tượng: moong lộ thiên, ao, hồ sông, suối, phay phá kiến tạo và các lò cũ đến hiện trạng và kế hoạch khai thác ở các mỏ hầm lò; Dự tính lượng nước chảy vào mỏ và phân loại điều kiện địa chất thủy văn đối với các mỏ hầm lò; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải tạo các suối đảm bảo năng lực thoát nước ở các khu vực: Mạo Khê, Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế mức độ ảnh hưởng của nước ở các khu vực moong lộ thiên, ao hồ, sông, suối, phay phá kiến tạo, lò cũ đến công tác khai thác tại các mỏ hầm lò; đề xuất thử nghiệm giải pháp khoan tháo nước bằng lỗ khoan đường kính lớn dự kiến tại khu vực moong trung tâm Núi Béo.

Tiếp đó, các thành viên tham dự, đại diện các Ban của Tập đoàn, Công ty than Núi Béo đã đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện nội dung của đề tài. Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí với nội dung đặt ra, trong đó, bao gồm mảng nội dung nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và thử nghiệm giải pháp tháo nước bằng lỗ khoan đường kính lớn, dự kiến tại khu vực moong mỏ than Núi Béo. Thực tế, chúng ta chưa có những cở sở dữ liệu này, vì vậy, việc xây dựng chúng là cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại nhiều mỏ đang khai thác dưới moong lộ thiên và dưới đối tượng chứa nước trên bề mặt, nhu cầu tháo nước là cấp thiết, do đó, đề tài cần triển khai thử nghiệm giải pháp khoan tháo nước trước, làm cơ sở để triển khai áp dụng khoan tháo nước  kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các mỏ hầm lò nói trên.

Những ý kiến đóng góp trên, là cơ sở để Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin hoàn thiện đề cương trình Tập đoàn./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT