Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 20/5/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin  tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam" và đề tài Nghiên cứu công nghệ bóc đất đá hợp lý đối với các bờ trụ mỏ lộ thiên bị trượt lở đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt.

 TS. Đỗ Ngọc Tước báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài
1) Đối với đề tài:
“Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam".

 Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-VKHCNM, ngày 8/3/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; TS. Trần Trọng Kiên - Phó chủ tịch; TS. Tạ Ngọc Hải (Hội KHCN Mỏ Việt Nam) - Phản biện 1, TS. Ngô Quốc Trung - Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Ngọc Tước

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Khảo sát đánh giá tình hình vận tải đất đá tại các mỏ than lộ thiên Việt Nam; 2) Tổng quan kinh nghiệm sử dụng băng tải dốc tại các mỏ lộ thiên ở nước ngoài có điều kiện tương tự ở Việt Nam; 3) Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế ảnh hưởng tới công nghệ vận tải bằng băng tải dốc tại các mỏ than lộ thiên; 4) Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ lộ thiên Việt Nam; Tính toán thử cho mỏ than Khánh Hòa
 

TS. Tạ Ngọc Hải, Phản biện 1

 

TS. Ngô Quốc Trung, Phản biện 2

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các mỏ than lộ thiên Việt Nam đang khai thác xuống sâu. Đề tài đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, thống kê, phân tích, phương pháp kế thừa, phương pháp điều tra, khảo sát và so sánh, nghiên cứu lý thuyết, mô hình hóa toán học.

 

ThS. Chu Quang Định, Uỷ viên

 

ThS. Nguyễn Văn Tráng, Uỷ viên

 2) Đối với đề tài: Nghiên cứu công nghệ bóc đất đá hợp lý đối với các bờ trụ mỏ lộ thiên bị trượt lở đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt.

Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 104 /QĐ-VKHCNM, ngày 8/3/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; TS. Trần Trọng Kiên - Phó chủ tịch; TS. Vũ Đình Hiếu (Trường ĐH Mỏ địa chât), Phản biện 1 và ThS. Nguyễn Văn Tráng (Ban KCL- Tập đoàn TKV), Phản biện 2.

 - Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Văn Thực

 

TS. Lưu Văn Thực, Chủ nhiệm đề tài

Với mục tiêu lựa chọn công nghệ bóc đất đá hợp lý, nhằm nâng cao độ ổn đinh bờ mỏ và an toàn cho các công trình bề mặt tại các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu một số nội dung bao gồm: 1) Tổng quan về công nghệ bóc đất đá khu vực bờ mỏ bị trượt lở ở các mỏ than lộ thiên; 2)Nghiên cứu, phân tích điều kiện tự nhiên - kỹ thuật ảnh hưởng đến quá trình khai thác ở các khu vực bờ trụ mot lộ thiên bị trượt lở; 3) Nghiên cứu các công nghệ khai thác có thể áp dụng đối với các khu vực bờ mỏ trượt lở; 4) Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý đối với các khu vực bờ trụ trượt lở; 5) Tính toán cho một mỏ than cụ thể

 

TS. Vũ Đình Hiếu, Phản biện 1

 Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Có hàm lượng khoa học cao và hàm lượng thông tin đầy đủ.  Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT