Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 26/5/2017, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ điều khiển tự động tốc độ băng tải theo tải thực tế tại các dây chuyền tuyển và nhà máy tuyển”.

 
 

Hội đồng KHCN nghiệm thu các đề tài nói trên được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-VKHCNM, ngày 8/3/2017, gồm 9 thành viên, TS. Trần Tú Ba, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, TS. Đào Đắc Tạo, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt nam, Phó Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ủy viên phản biện 1 và TS. Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Ủy viên phản biện 2.

 
Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương
 
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thế Nam.

 
 
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, bao gồm: 1) Tổng quan công nghệ điều khiển tự động tuyến băng tải và và ngoài nước; 2) Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các tuyến băng tải của nhà máy tuyển và dây chuyền tuyển trong Tập đoàn TKV; 3) Nghiên cứu đề xuất giải pháp và thiết kế bộ điều khiển tự động tốc độ băng tải theo tải thực tế; 4) Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển tự động tốc độ băng tải theo tải thực tế tại một mỏ lựa chọn. Từ kết quả nghiên cứu đề tài đã lựa chọn các băng tải phân xưởng sàng +28 tại Công ty CP than Hà Lầm để thiết kế bộ điều khiển hoàn thiện cả về phần cứng và phần mềm, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Bộ điều khiển không chỉ áp dụng cho các nhà máy tuyển và dây chuyển tuyển mà còn có thể áp dụng trong các dây chuyền sản xuất có sử dụng băng tải mà tải trọng của băng tải thường xuyên thay đổi, với những ưu điểm trên, bộ điều khiển có khả năng nhân rộng trong các nhà máy tuyển và dây chuyền tuyển trong Tập đoàn TKV.
 
Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng khoa học đóng góp nhiều ý kiến cần chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài, trong đó, về cơ bản đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung như đề cương đã phê duyệt. Tuy nhiên, cần bổ sung về hiệu quả kinh tế, cần sử dụng luận cứ chặt chẽ đối với nội dung các chương mục đề tài, trước khi trình Bộ Công thương phê duyệt./. 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT