Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 16/6 và ngày 19/6/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin  tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “ Nghiên cứu áp dụng giá khung, giá xích thay thế cột thủy lực đơn trong các lò chợ khai thác vỉa dày trung bình, dốc thoải đến nghiêng nhằm nâng cao mức độ an toàn, sản lượng và năng suất lao động tại các mỏ than hầm lò" và đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than có chiều dày trung bình, góc dốc trên 450.

 

 ThS. Đinh Văn Cường báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

1) Đối với đề tài: “Nghiên cứu áp dụng giá khung, giá xích thay thế cột thủy lực đơn trong các lò chợ khai thác vỉa dày trung bình, dốc thoải đến nghiêng nhằm nâng cao mức độ an toàn, sản lượng và năng suất lao động tại các mỏ than hầm lò".

 Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-VKHCNM, ngày 22/5/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; PGS. TS. Trần Xuân Hà - Phó chủ tịch; TS. Đào Văn Chi Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 1, TS. Nguyễn Văn Hậu, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ- Vinacomin- Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Cường

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ khai lò chợ chống giữ bằng cột thủy lực đơn tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh; 2) Đánh giá điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ và tổng hợp trữ vỉa than dày trung bình, thoải đến nghiêng tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh; 3) Nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác lò chợ chống giữ bằng khung, giá xích cho điều kiện vỉa than dày trung bình, dốc thoải nghiêng tại một số mỏ than hầm lò Quảng Ninh; 4) Thiết kế áp dụng công nghệ khai thác sử dụng giá khung, giá xích trong điều kiện vỉa dày trung bình; 5) Tổng hợp, đánh giá kết quả áp dụng và hoàn thiện công nghệ khai thác vỉa dày trung bình, thoải đến nghiêng sử dụng giá khung, giá xích.

 

TS. Đào Văn Chi- Phản biện 1

Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, Viện triển khai đề tài trên cơ sở kết quả nghiên cứu áp dụng giá khung, giá xích tại Công ty than Nam Mẫu để thay thế cho cột thủy lực đơn là hướng đi đúng đắn, đã đạt mục tiêu đề ra thông qua việc nâng cao được sản lượng, năng suất lao động, mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đồng thời giảm nhu cầu nhân lực trực tiếp và hạ giá thành khai thác.

 2) Đối với đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than có chiều dày trung bình, góc dốc trên 450.

Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 104 216/QĐ-VKHCNM, ngày 31/5/2017 , gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Đức Sướng - Phó chủ tịch; PGS.TS.Vũ Nam Ngạn (Trường ĐH Mỏ địa chât), Phản biện 1 và KS. Mai Ngọc Thạch (Ban Cơ điện Vận tải- Tập đoàn TKV), Phản biện 2.

 - Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Ngọc Cảnh


ThS.Đoàn Ngọc Cảnh, Chủ nhiệm đề tài

Với mục tiêu chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than có chiều dày trung bình, góc dốc trên 450, Đề tài đã tiến hành nghiên cứu một số nội dung bao gồm: 1) Nghiên cứu tổng quan hiện trạng sử dụng thiết bị chống giữu trong khai thác than hầm lò. Đánh giá nhu cầu tiềm năng áp dụng giàn mềm trong điều kiện thực tế sản xuất tại mỏ; 2) Tổng quan hiện trạng công tác chế tạo chống ở trong nước. Xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống giàn mềm; 3) Nghiên cứu tín toán thiết kế giàn mềm; 4)Tổ chức gia công chế tạo, áp dụng thử nghiệm sản phẩm vào thực tế sản xuất, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dự kiến xây dựng giá thành sản phẩm.

 

PGS.TS. Vũ Nam Ngạn, Phản biện 1


KS. Mai Ngọc Thạch, Phản biện 2

 Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Báo cáo tổng kết đề tài có hàm lượng khoa học cao và có ý nghĩa thực tiễn. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở, đồng thời kiến nghị TKV xem xét cho triển khai dự án sản xuất thực nghiệm loại giàn chống này để sớm đưa vào áp dụng, thay thế hàng nhập ngoại cùng loại./

Phần mềm quản lý văn bảnGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT