Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Công Thương, đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin chủ trì thực hiện

Ngày 19/6/2017, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin chủ trì thực hiện: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam và Nghiên cứu công nghệ bóc đất đá hợp lý đối với các bờ trụ mỏ lộ thiên bị trượt lở đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt.

Hội đồng KHCN nghiệm thu các đề tài nói trên được thành lập theo Quyết định số 558/QĐ-BCT, ngày 27/2/2017, gồm 9 thành viên, TS. Nguyễn Sỹ Hội, Trường Đại học Mỏ-Địa chất là Chủ tịch, KS. Nguyễn Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương là Phó Chủ tịch, TS. Phạm Văn Hòa và TS. Trần Quang Hiếu, Trường Đại học Mỏ-Địa chất là các Ủy viên phản biện, ThS. Cù Huy Quang, Vụ KHCN và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương là Ủy viên, Thư ký KH.

 
 

Như tin đã đưa, trong năm 2016, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin được Bộ Công Thương tuyển chọn, giao thực hiện 9 đề tài. Thời gian qua, 6 đề tài đã được nghiệm thu, ngày hôm nay, tiếp tục nghiệm thu 2 đề tài.

1) Đối với đề tài Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Ngọc Tước

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, phạm vi nghiên cứu của đề tài là các mỏ than lộ thiên Việt Nam đang khai thác xuống sâu, vận tải than, đất đá từ đáy moong lên trên mặt vẫn chủ yếu bằng ô tô, chi phí vận hành cao, ô nhiễm môi trường... Từ kinh nghiệm của các nước có nền công nghiệp mỏ tiên tiến, đề tài đã nghiên cứu khả năng áp dụng băng tải dốc vận tải than, đất đá trong các mỏ lộ thiên sâu của nước ta.

Theo đó, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Khảo sát đánh giá tình hình vận tải đất đá tại các mỏ than lộ thiên Việt Nam; 2) Tổng quan kinh nghiệm sử dụng băng tải dốc tại các mỏ lộ thiên ở nước ngoài có điều kiện tương tự ở Việt Nam; 3) Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế ảnh hưởng tới công nghệ vận tải bằng băng tải dốc tại các mỏ than lộ thiên; 4) Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ lộ thiên Việt Nam; Tính toán thử cho mỏ than Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, HĐKH đánh giá, đề tài đã hoàn thành toàn bộ các nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý, chất lượng nghiên cứu có độ tin cậy cao.

HĐKH đã thống nhất nghiệm thu đề tài và đánh giá đạt loại xuất sắc.

2) Đối với đề tài Nghiên cứu công nghệ bóc đất đá hợp lý đối với các bờ trụ mỏ lộ thiên bị trượt lở đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt. 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Văn Thực.

Với mục tiêu lựa chọn công nghệ bóc đất đá hợp lý, nhằm nâng cao độ ổn đinh bờ mỏ và an toàn cho các công trình bề mặt tại các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu một số nội dung bao gồm: 1) Tổng quan về công nghệ bóc đất đá khu vực bờ mỏ bị trượt lở ở các mỏ than lộ thiên;

2) Nghiên cứu, phân tích điều kiện tự nhiên - kỹ thuật ảnh hưởng đến quá trình khai thác ở các khu vực bờ trụ mot lộ thiên bị trượt lở; 3) Nghiên cứu các công nghệ khai thác có thể áp dụng đối với các khu vực bờ mỏ trượt lở; 4) Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý đối với các khu vực bờ trụ trượt lở; 5) Tính toán cho một mỏ than cụ thểHĐKH đã thống nhất đánh giá: Đề tài đã hoàn thành đủ các nội dung nghiên cứu được quy định trong hợp đồng, đề cương; về tính cấp thiết của đề tài, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, hợp lý, độ tin cậy cao.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được đánh giá đạt loại xuất sắc./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 nă