Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 8/7/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân gây sụt lún mặt bằng và đề xuất phương án chống sụt lún mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm”.

 Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-VKHCNM, ngày 31/5/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; GS.TS. Võ Chí Mỹ, Hội KH&CN mỏ Việt Nam là Phó chủ tịch; PGS.TS. Kiều Kim Trúc, Tập đoàn TKV là Phản biện 1 và NCS. Phạm Văn Chung, Trường Đại học Mỏ-Địa chất là Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Nguyên

 
 

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân sụt lún mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm; 2) Nghiên cứu dự báo dịch động, biến dạng mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm do hoạt động khai thác các lò chợ 12-6, 12-8 mỏ Khe Chàm; 3) Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thiết kế, quy mô, thời gian và tiến độ xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm; 4) Đề xuất các giải pháp xử lý nền móng mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Đồng thời Hội đồng cũng chỉ ra một số tồn tại về nội dung, cách trình bày, sử dụng thuật ngữ, … để nhóm đề tài hoàn thiện Báo cáo tổng kết, trình nghiệm thu ở cấp Tập đoàn TKV./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT