Hội nghị tổng kết công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống bằng giàn mềm ZRY

Ngày 10/8/2017, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin,Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thảo công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống bằng giàn mềm ZRY.

 

Dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn, Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật, Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Lãnh đạo các ban ĐT, KCL, KH, TCNS, TN, AT, CV, Lãnh đạo các đơn vị sản xuất than hầm lò, Công ty CP than Núi Béo, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp, Công ty Cơ khí Mạo Khê. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, đơn vị tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ nói trên, đồng thời là đơn vị đăng cai tổ chức, tham dự Hội nghị có Viện trưởng Trần Tú Ba, Phó Viện trưởng Đào Hồng Quảng và các cán bộ trực tiếp thực hiện dự án, phòng CNKT hầm lò, Máy&Thiết bị mỏ.

Sau lời khai mạc của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đình Thịnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Đào Hồng Quảng đã trình bày Báo cáo kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống bằng giàn mềm ZRY tại các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam, báo cáo đã nêu  tóm tắt quá trình triển khai thực hiện dự án và đưa công nghệ này vào áp dụng trong thực tế trong đó nêu bật lên những ưu nhược ưu, nhược điểm, phạm vi áp dụng, kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống bằng giàn mềm loại ZRY và khả năng mở rộng tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.

 
 
 
 

Sau khi nghe các Báo cáo của cơ quan tư vấn, Công ty than Hồng Thái, Công ty than Uông Bí, Công ty Cơ khí Mạo Khê đã phát biểu ý kiến tham luận, trong đó, tập trung đánh giá về kết quả thực hiện công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công ty than Hồng Thái và một số kinh nghiệm trong quá trình áp dụng; Đánh giá về kết quả thực hiện công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công ty than Uông Bí (sau khi kéo dài lò chợ lên 150 m) và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện; Đánh giá về khả năng chế tạo sản phẩm giàm mềm trong nước phục vụ nhu cầu sử dụng trong Tập đoàn, từ đó đưa ra những định hường trong thời gian tới.

 
 

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã biểu dương đơn vị tư vấn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và các đơn vị sản xuất: Công ty than Hồng Thái và Công ty than Uông Bí đã đi đầu trong việc áp dụng thử nghiệm công nghệ trên, đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công nghệ khai thác cột dài theo phương, gương lò chợ xiên chéo, khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ bằng giàn chống mềm là ưu điểm nhất đối với điều kiện vỉa dốc trên 450 và chỉ đạo các đơn vị sản xuất than hầm lò có điều kiện địa chất tương tự ưu tiên áp dụng loại hình công nghệ trên. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ cần xây dựng quy trình hướng dẫn chung để các đơn vị sản xuất đưa vào áp dụng, phối hợp với các đơn vị sản xuất cơ khí nội địa hóa từng bộ phận tiến tới nội địa hóa giàn chống trong nước.  

 
 

Kết luận Hội Nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HDTV Tập đoàn: 1) Giao cho Viện phối hợp với Ban KCL ban hành các quy định, quy chuẩn khi áp dụng công nghệ; 2) Đưa công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống bằng giàn mềm loại ZRY vào tất cả các đơn vị sản xuất than có điều kiện tương tự, có chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ cụ thể; 3) từng bước nội địa hóa giàn chống trong nước; 4) Trong thời gian tới cần đa dạng hóa trong việc áp dụng công nghệ trong điều kiện địa chất và các lò chợ có các dải, vùng, miền khác nhau.

Kết thúc Hội Nghị, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải đã biểu dương và khen thưởng các phòng, Ban Tập đoàn, Viện Khoa học Công nghệ mỏ và các đơn vị sản xuất đã có thành tích trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trên./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT