Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 31/8/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thùng cũi 2 sàn của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”, và đề tài: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cốt giếng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo". Thuộc dự án KH&CN: “ Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng áp dụng cho mỏ than Hầm lò Núi Béo”.

 

1) Đối với đề tài: ““Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thùng cũi 2 sàn của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”

Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 1056/QĐ-VKHCNM và Quyết định số 1057/QĐ-VKHCNM, ngày 23/6/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Nguyễn Đức Sướng (Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội) - Chủ tịch; TS. Đỗ Trung Hiếu,( Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ)- Phản biện 1: PGS.TS. Vũ Nam Ngạn (Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội) - Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Chu Quang Định

 

ThS. Chu Quang Định báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Nghiên cứu tổng quan về thùng cũi trong hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò; 2) Xây dựng yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn kết cấu thùng cũi khẩn cấp; 3) Nghiên cứu, tính toán thiết kế thùng cũi khẩn cấp; 4)Thiết kế, lập bản vẽ và quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết. 

Việc hoàn thiện thiết kế thùng cũi 02 của dự án mỏ than hầm lò Núi Béo là một bước nhằm tiến tới chế tạo thiết bị trong nước, làm chủ thiết kế và chế tạo thùng cũi cho các dự án giếng đứngkhai thác than hầm lò khác,làm cơ sở cho nghiên cứu chế tạo thùng skip.


TS. Nguyễn Đức Sướng- Chủ tịch

2) Đối với đề tài: “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cốt giếng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”.

Quyết định số 1057/QĐ-VKHCNM, ngày 23/6/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Nguyễn Đức Sướng (Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội) - Chủ tịch; TS. Đỗ Trung Hiếu,( Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ)- Phản biện 1: PGS.TS. Vũ Nam Ngạn (Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội) - Phản biện 2.

 - Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 

TS. Đỗ Trung Hiếu- Phản biện 1

Với mục tiêu làm chủ tính toán, thiết kế, công nghệ chế tạo thùng cũi của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo, đảm bảo yêu cầu làm chủ công nghệ tiến tới chế tạo thiết bị trong nước nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị trục tải, phục vụ cho dự án giếng đứng tiếp theo trong ngành khai khoáng. Đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Nghiên cứu đánh giá tổng quan về khung cốt giếng cho hệ thống trục tải giếng đứng trong các mỏ hầm lò; 2) Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật và lựa chọn sơ đồ bố trí khung cốt giếng cho trục tải giếng đứng; 3) Nghiên cứu thiết kế tính toán khung cốt giếng chính và giếng phụ hệ thống trục tải giếng đứng; 4) Nghiên cứu xây dựng phương án chế tạo, vận chuyển và lắp đặt khung cốt giếng hệ thống trục tải giếng đứng; 5) theo dõi, đánh giá sản phẩm chế tạo khi áp dụng vào dự án khai thác hầm lò Núi Béo.


PGS.TS. Vũ Nam Ngạn- Phản biện 2

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT