Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 14/9/2017, Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn hệ thống vận chuyển hợp lý người, vật tư, thiết bị mỏ than Nam Mẫu”.

 

Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-VKHCNM, ngày 12/7/2017 gồm 7 thành viên, do PGS.TS Nguyễn Văn Kháng, Chủ tịch; PGS.TS Vũ Nam Ngạn, phó Chủ tịch.

Cơ quan chủ trì: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Quốc Trung

 
 

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là lựa chọn hệ thống vận tải phù hợp, nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Công ty than Nam Mẫu. Đề tài tập trung vào các nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu tổng quan, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác vận chuyển người, vật tư thiết bị trong các đường lò nghiêng và lò bằng mỏ than Nam Mẫu; Nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm áp dụng công nghệ vận chuyển người, vật tư thiết bị tại một số mỏ trong nước và trên thế giới; Nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến các thông số vận tải trong các đường lò; Nghiên cứu đề xuất và lựa chọn giải pháp vận chuyển người, vật tư, thiết bị; Nghiên cứu tính toán thiết kế và lựa chọn các thiết bị vận tải phù hợp với quy mô sản xuất; Xây dựng phương án và phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống vận chuyển người, vật tư thiết bị trong các đường lò.

Hiện nay, Công ty than Nam Mẫu đang vận chuyển người băng hệ thống monoray với đầu tàu diezel, song loan và tời hỗ trợ người đi bộ. Vận chuyển vật tư thiết bị bằng monoray kết hợp tời điện, tời kéo thuyền trên nền lò và cáp ròng rọc, tàu điện kéo goòng, tời trục. Trong thời gian tới, để duy trì và nâng cao sản lượng khai thác của mỏ phần lò giếng phần dưới mức - 50, với chiều dài tại tải qua giếng lến đến 1500m, số người vận chuyển trong 60 phút đầu ca qua giếng nghiêng phụ từ mức +125 xuống mức -200 lên đến hơn 700 người.

Trên cơ sở nghiên cứu, đề tài đã tính toán lựa chọn các thiết bị vận tải: Vận tải bằng đầu tầu với song loan chở người; tời hỗ trợ người đi bộ; tời cấp chở người; lập 2 phương án vận tải bằng tời trục một đầu cáp khi khai thác xuống sâu mức -200. Qua đó tính toán hệ thống vận tải vật tư, thiết bị bằng tời kéo monoray và hệ thống vận tải, hệ thống tời vô cực monoray và đầu khí nén, lựa chọn các thông số đặc tính kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu vận tải cụ thể của đơn vị sản xuất, làm cơ sở để đầu tư, giảm cung độ cho người đi bộ và các hình thức vận chuyển thủ công.  

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT