Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 7/10/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin  tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống điều khiển quản lý và giám sát của các hệ thống tời chở người cho các đơn vị khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV" và đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thiết bị khai thác, vận tải của mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh”.

 
 

Hội đồng KHCN của 2 đề tài được thành lập theo Quyết định số 397/QĐ-VKHCNM, ngày 1/9/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; TS. Đào Đắc tạo - Phó chủ tịch; TS. Nguyễn Chí Tình, Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 1, TS. Khổng Cao Phong, Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 1- Phản biện 2.

1) Đối với đề tài: “Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống điều khiển quản lý và giám sát của các hệ thống tời chở người cho các đơn vị khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV" 

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hùng Sơn

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Khảo sát đánh giá hiện trạng về hệ thống điều khiển quản lý và giám sát của các hệ thống tời chở người tại các đơn vị khai thác hầm lò trong Tập đoàn TKV; 2) Nghiên cứu một số hệ thống tời chở người trên thế giới; 3) Nghiên cứu bổ sung thiết bị đo lường, bảo vệ cho trạm tời trục; 4) Xây dựng các phần mềm; 5) Kết quả thử nghiệm tại Công ty than Thống Nhất – TKV. Qua kết quả áp dụng thử nghiệm hệ thống điều khiển đối với tời JK2.5/2.0A từ tháng 7 đến tháng 9/2017, có thể thấy, hệ thống hoạt động tin cậy, ổn định, nhận được tín hiệu phản hồi tích cực từ phía công nhận vận hành, cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo Công ty than Thống Nhất.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã đóng góp ý kiến chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trinh Tập đoàn phê duyệt.

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thiết bị khai thác, vận tải của mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh”.

 
 

 - Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thế Nam

Với mục tiêu xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu  cho các thiết bị khai thác, vận tải của mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Đề tài đã tiến hành nghiên cứu một số nội dung bao gồm: 1) Đánh giá thực trạng tiêu thụ nhiên liệu, quản lý tiêu hao nhiên liệu các thiết bị khai thác mỏ lộ thiên trong Tập đoàn TKV; 2) Nghiên cứu tổng quan hệ thống giám sát quản lý tiêu hao nhiên liệu các thiết bị khai thác lộ thiên trong nước và trên thế giới; 3) Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thiết bị khai thác vận tải mỏ than lộ thiên vung Quảng Ninh; 4) Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thiết bị khai thác, vận tải cho một mỏ lộ thiên lựa chọn. Đề tài đã nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thết bị khai thác vận tải mỏ than lộ thiên với các tính năng đảm bảo yêu cầu của một hệ thống giám sát, quản lý nhiên liệu bao gồm các thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị ghi nhậ và phân tích thông tin, hệ thống hiển thị và cung cấp thông tin, các thiết bị cảm biến được lựa chọn với 3 dòng phương tiện xe HD465-7R, máy xúc PC1250 và máy gạt D8R. Kết quả đánh giá hệ thống phần mềm đã giúp giám sát cụ thể mức tiêu thụ nhiên liệu của từng phương tiện vận tải, một các lien túc, giảm thiểu tối đa thất thoát nhiên liệu, cho phép phân nhóm xe, định vị và kiểm tra lịch trình của từng loại xe.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT