Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 19/10/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin  tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, xác định năng suất lao động phù hợp với thực tế cho sản phẩm than, khoáng sản, điện, cơ khí và hóa chất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam"

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 380/QĐ-VKHCNM, ngày 01/09/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; PGS. TS. Nguyễn Cảnh Nam làm Phó chủ tịch; PGS. TS. Đặng Huy Thái- Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội - Phản biện 1, PGS. TS. Nhâm Văn Toán - Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội- Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Tôn Thu Hương

KS. Tôn Thu Hương, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: Cơ sở lý luận về năng suất lao động trong ngành khai thác than, khoáng sản, sản xuất điện, cơ khí và hóa chất trong Tập đoàn TKV; Nghiên cứu đặc thù sản xuất và năng suất lao động của các đơn vị trong Tập đoàn TKV; Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định năng suất lao động phù hợp với thực tế sản xuất của các đơn vị trong Tập đoàn TKV;  Áp dụng tính thử theo phương pháp đề xuất cho một số đơn vị trong Tập đoàn TKV.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xác định năng suất lao động cho sản phảm than, khoáng sản, điện cơ khí và hóa chất trong Tập đoàn TKV để phù hợp với thực tế, phản ánh khách quan hao phí lao động đảm bảo sự tăng trưởng quỹ lương hàng năm cho các đơn vị, đồng thời khuyến khích tăng năng suất lao động các các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn.

Trong quá trình nghên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành tính và áp dụng thử cho 5 đơn vị, đại diện cho 5 nhóm ngành nghề trong Tập đoàn TKV cho thấy các kết quả về năng suất lao động đều tăng lên.  
 

PGS. TS. Đặng Huy Thái, Phản biện 1, phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu

 

PGS. TS. Nhâm Văn Toán, Phản biện 2, phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, khách quan, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

 
 
 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động