Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 11/1/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu nội địa hóa tủ điều khiển trung tâm; Các thiết bị đo O2; CO2; H2, hạ áp, nhiệt độ và tốc độ gió nhằm thay thế thiết bị nhập ngoại trong hệ thống quan trắc khí mê tan của Ba Lan đang sử dụng tại các mỏ khai thác than hầm lò Quảng Ninh.và đề tài Nghiên cứu, xây dựng trạm kiểm định đường đặc tính của quạt gió cục bộ và sức cản các loại ống gió.

 Hội đồng KHCN của 2 đề tài được thành lập theo Quyết định số 519 và 516 /QĐ-VKHCNM, ngày 12/12/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; TS. Đào Đắc Tạo - Phó chủ tịch; TS. Nguyễn Chí Tình, Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 1, KS. Phạm Xuân Thanh, Hội KHCN Mỏ Việt Nam - Phản biện 2.

1) Đối với đề tài: “Nghiên cứu nội địa hóa tủ điều khiển trung tâm; Các thiết bị đo O2; CO2; H2, hạ áp, nhiệt độ và tốc độ gió nhằm thay thế thiết bị nhập ngoại trong hệ thống quan trắc khí mê tan của Ba Lan đang sử dụng tại các mỏ khai thác than hầm lò Quảng Ninh

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Chiến Tùng

KS. Trần Chiến Tùng, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội nghị

 Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Tổng quan tình hình ứng dụng hệ thống quản lý khí mỏ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; 2) Nghiên cứu tủ điều khiển trung tâm KSP-2, các thiết bị đo nồng độ khí, tốc độ gió, hạ áp, nhiệt độ của hãng CarboAutomatyka (Ba Lan) đang được sử dụng tại Việt Nam; 3) Nghiên cứu, thiết kế chế tạo nội địa hóa tủ điều khiển trung tâm tương thích với tủ điều khiển KSP-2C do hãng CarboAutomatyka (Ba Lan) sản xuất; 4) Ứng dụng thử nghiệm tại Công ty than Thống Nhất - TKV.

Mục tiêu của đề tài là nhằm thiết kế và chế tạo tủ điều khiển trung tâm, các thiết bị đo khí O2; CO2; H2, CH4, CO, hạ áp, nhiệt độ và tốc độ gió nhằm thay thế sản phẩm nhập ngoại, hoạt động đồng bộ với các hệ thống đo khí tự động của hãng CarboAutomatyka (Ba Lan) hiện đang được lắp đặt ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Sản phẩm có thể nhân rộng thành sản phẩm thương mại sau khi đề tài được nghiệm thu.

 

TS. Nguyễn Chí Tình, Trường ĐH Mỏ địa chất, Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị

 

KS. Phạm Xuân Thanh (Hội KHCN Mỏ Việt Nam), Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

Đề tại được Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá có tính thực tiễn và tính khoa học cao. Bên cạnh đó Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Tập đoàn phê duyệt.

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng trạm kiểm định đường đặc tính của quạt gió cục bộ và sức cản các loại ống gió”.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Trung Tuyến

 

ThS. Lê Trung Tuyến, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội nghị

Với mục tiêu chính là xây dựng được phương pháp kiểm định các loại quạt gió cục bộ và sức cản của các loại ống gió sử dụng trong mỏ hầm lò, Đề tài đã tiến hành nghiên cứu một số nội dung bao gồm: 1) Khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác khai thác và thông gió chung; 2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng quạt cục bộ và ống gió tại các mỏ than hầm lò; 3) Tổng quan kinh nghiệm kiểm định đường đặc tính quạt và sức cản ống gió;4) Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định quạt cục bộ; 5) Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định sức cản các loại ống gió; 6) Thiết kế xây dựng trạm kiểm định đường đặc tính quạt cục bộ và xác định sức cản các loại ống gió; 7) Đánh giá kết quả áp dụng thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống kiểm định 

 

KS. Phạm Xuân Thanh (Hội KHCN Mỏ Việt Nam), Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

 
 
 
 
 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động