Đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Ngày 16/3/2018, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,đã tiến hành đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ theo Quyết định số 1124/QĐ- QUACERT, ngày 07 tháng 03 năm 2018.

 

TS. Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng tại buổi làm việc

Như tin đã đưa, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, từ cuối năm 2015, Viện đã xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, từ ngày 18/1/2016, Viện đã ban hành và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ÷ 2008 trong các hoạt động của Viện.

Đến ngày 23/5/2016 Viện được QUACERT cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong các lĩnh vực hoạt động: 1) Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học công nghệ; 2) Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, khảo sát địa chất, địa hình và quản lý dự án đối với công trình mỏ và công nghiệp; 3) Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động, phương án cải tạo phục hồi môi trường và các dịch vụ quan trắc môi trường. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 23.5.2016 đến ngày 14.9.2018.

Sau một thời gian hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ngày 19/1/2018 Viện đã tiến hành đánh giá nội bộ và kiểm tra chéo giữa các phòng ban trong toàn Viện và ngày hôm nay (16/3/2018), Đoàn chuyên gia của Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã lựa chọn ngẫu nhiên một số phòng ban để kiểm tra, đánh giá giám sát việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Kết quả buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, tự giác thực hiện của các phòng ban, nhìn chung các cán bộ của Viện đã có kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008, chấp hành đúng theo các quy định, thủ tục đề ra. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra một số điểm chưa phù hợp cần cải tiến, khắc phục….
 

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng đoàn tại buổi làm việc

 

Ông Vũ Hồng Thùy, thành viên đoàn tại buổi làm việc

 

Bà Nguyễn Thị Hải Xuân, thành viên đoàn tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Viện, TS. Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng đã cảm ơn và  tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn chuyên gia đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn bàn bạc trao đổi và hoàn thiện để sẵn sàng cho kế hoạch sắp tới trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ÷ 2015./.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020