Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin làm việc với Tổng Công ty khoáng sản về chiến lược thăm dò, khai thác, chế biến quặng đồng vùng Lào Cai

Ngày 17/4/2018, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã có buổi làm việc với Tổng Công ty khoáng sản về chiến lược thăm dò, khai thác, chế biến quặng đồng vùng Lào Cai thuộc Tập đoàn TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.  

Tham dự buổi làm việc về phía Tổng Công ty Khoáng sản có ông Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc cùng một số cán có liên quan. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Lưu Văn Thực - Phó Viện trưởng và một số cán bộ có liên quan.

Tại buổi làm việc, phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã trình bày sơ lược về nội dung đề xuất một số công việc liên quan đến việc thăm dò, khai thác, chế biến quặng đồng vùng Lào Cai thuộc Tập đoàn TKV trên cơ sở cơ sở đánh giá điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ, ... Theo đó nội dung công việc gồm việc khảo sát hiện trường, thu thập tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu; Đánh giá hiện trạng công tác thăm dò khai thác chế biến quặng đồng vùng Lào Cai; Tính toán nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy luyện khu vực Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Nghiên cứu lập phương án thăm dò nâng cấp trữ lượng và phát triển nguồn tài nguyên; Nghiên cứu lựa chọn phương án khai thác hiệu quả; ....

 

TS. Lê Công Cường

trình bày nội dung chiến lược đề xuất tại buổi làm việc

Mục tiêu của chiến lược này là nhằm phát triển nguồn tài nguyên và khai thác hiệu quả quặng đồng nhằm đáp ứng nguyên liệu đồng cho các nhà máy tuyển, luyện đồng thuộc Tập đoàn TKV khu vực Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Trên cơ sở nội dung công việc phía Viện đã trình bày, phía Tổng Công ty Khoáng sản đã cùng trao đổi và đề xuất bổ sung một số mục công  việc như cụ thể hóa sản phẩm nghiên cứu, định hướng giải pháp kỹ thuật, trình tự khai thác,...

Buổi làm việc là cơ sở để hai bên đi đến thống nhất trong việc lập đề cương "Chiến lược thăm dò, khai thác, chế biến quặng đồng  vùng Lào Cai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam  đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035" trước khi trình Tập đoàn TKV.   
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 nă