Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện

Ngày 26.5.2018, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ từ bùn đỏ của nhà máy Alumin Tân Rai”.

 
 

Với mục tiêu xây dựng được quy trình chế tạo vật liệu hấp phụ từ bùn đỏ Nhà máy Alumin Tân Rai để xử lý nước thải. Thử nghiệm khả năng xử lý đối với một số chỉ tiêu ô nhiễm kim loại thường gặp trong nước thải ngành khai khoáng. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu các nội dung chính: Khảo sát thực trạng bùn đỏ và xử lý nước thải mỏ trong TKV; Tổng quan trong và ngoài nước về bùn đỏ và các ứng dụng của bùn đỏ; Nghiên cứu tính chất lý hóa của bùn đỏ nhà máy Alumin Tân Rai; Nghiên cứu các điều kiện công nghệ và phối liệu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bùn đỏ để xử lý nước thải (với các chỉ tiêu ô nhiễm ion Fe2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+); Nghiên cứu các đặc tính của vật liệu hấp phụ đã được chế tạo từ bùn đỏ; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng xử lý các ion Fe2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+ của vật liệu chế tạo từ bùn đỏ; Thử nghiệm xử lý nước thải của một mỏ than, khoáng sản cụ thể bằng vật liệu chế tạo từ bùn đỏ trên mô hình phòng thí nghiệm; Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế sử dụng vật liệu chế tạo từ bùn đỏ trong xử lý nước thải. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa to lớn trong việc sử dụng một phần bùn đỏ để xử lý nước thải đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế trong việc tận dụng tính kiềm của bùn đỏ, giảm chi phí quản lý và lưu giữ bùn đỏ; xây dựng nên giá thành sơ bộ của viên hấp phụ, có tính thân thiện với môi trường.

Kết quả, các đề tài trên đã được Hội đồng khoa học công nghệ Tập đoàn nghiệm thu và đóng góp ý kiến khi đưa sản phẩm của đề tài áp dụng tại các đơn vị sản xuất./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam