Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện

Ngày 15.6.2018, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài:  “Nghiên cứu, xác định năng suất lao động phù hợp với thực tế cho sản phẩm than, khoáng sản, điện, cơ khí và hóa chất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam". Đề tài thuộc chương trình: KC.10.Đ15-15/08-10-15 nâng cao năng lực quản lý và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ của Tập đoàn.

 
 
 

Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-TKV, ngày 13/12/2017, gồm 9 thành viên, do ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng giám đốc làm Chủ tịch;

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Tôn Thu Hương

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua một số nội dung bao gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích đặc thù, tình hình sản xuất kinh doanh, thực trạng năng suất lao động giai đoạn 2011-2015 trong các đơn vị. Từ đó làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố kỹ thuật công nghệ, phân tích, đánh giá những ưu, nhược điểm của phương pháp xác định năng suất lao động đang được áp dụng; Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định năng suất lao động phù hợp với thực tế sản xuất của các đơn vị, trong đó đề tài đã đưa ra phương pháp quy đổi các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ và phương pháp quy chuyển các chỉ tiêu giá trị đối với các đơn vị khai thác than hầm lò, lộ thiên và các đơn vị sàng tuyển. Phương pháp tính năng suất lao động theo giá trị quy đối với các đơn vị cơ khí, các đơn vị hóa chất, các đơn vị sản xuất điện. Các phương pháp đề xuất trên đã được nhóm thực hiện đề tài áp dụng tính thử năng suất lao động cho 5 đơn vị, đại diện cho 5 nhóm ngành nghề trong Tập đoàn TKV như: Công ty CP than Đèo Nai, Vàng Danh Nhà máy tuyển than Cửa Ông, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Quảng Ninh, kết quả cho thấy năng suất lao động đều tăng lên.  

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đó là xác định năng suất lao động cho sản phẩm than, khoáng sản, điện, cơ khí và hóa chất trong Tập đoàn TKV để phù hợp với thực tế, phản ánh khách quan hao phí lao động đảm bảo sự tăng trưởng quỹ lương hàng năm cho các đơn vị, đồng thời khuyến khích tăng năng suất lao động các các đơn vị sản xuất than, khoáng sản, điện, cơ khí và hóa chất trong Tập đoàn.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá cao tính thực tế, khách quan, tính khả thi của đề tài, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam