Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 18/6/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tháp giếng và hệ Puly dẫn cáp của hệ trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo” và đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp dỡ tải tự động của hệ thống trục tải giếng đứng chính của mỏ than hầm lò Núi Béo”. Các đề tài trên thuộc Dự án khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng áp dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo”. 

 
 

Hội đồng KHCN của 2 đề tài được thành lập theo Quyết định số 1058/QĐ-TKV, gồm 7 thành viên, do PGS. Nguyễn Văn Kháng làm Chủ tịch.

- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương- Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

1) Đối với đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tháp giếng và hệ Puly dẫn cáp của hệ trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”

 
 

Để nâng cao năng lực nghiên cứu, hiểu biết nắm vững về thiết bị trục tải, chủ động trong việc chế tạo nội địa hóa một số thiết bị thuộc hệ thống trục tải giếng đứng, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ  thực hiện dự án: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tháp giếng và hệ Puly dẫn cáp của hệ trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua một số nội dung bao gồm: Nghiên cứu tổng quan về tháp giếng hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò; nghiên cứu lựa chọn kiến trúc tháp giếng và thông số bộ Puly thùng cũi khẩn cấp hệ thống trục tải giếng đứng Núi Béo; Nghiên cứu, tính toán thiết kế tháp giếng và puly thùng cũi khẩn cấp; Công tác chế tạo lắp dựng và nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm.

Thông qua đề tài giúp các đơn vị nghiên cứu, sản xuất cơ khí trong nước làm chủ trong việc tính toán, thiết kế công nghệ chế tạo tháp giếng và bộ puly thùng cũi khẩn cấp của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo tiến tới chế tạo thiết bị trong nước nhằm chủ động đảm bảo chất lượng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị trục tải, phục vụ cho các giếng đứng tiếp theo trong ngành khai khoáng.  

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp dỡ tải tự động của hệ thống trục tải giếng đứng chính của mỏ than hầm lò Núi Béo”.

 
 

 Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành đầy đủ nội dung bao gồm: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống cấp dỡ tải tự động của trục tải mỏ than giếng đứng hầm lò; Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn hệ thống cấp dỡ tải tự động cho trục tải giếng đứng; nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống cấp dỡ tải; thiết kế chế tạo, lập quy trình công nghệ chế tạo và vận chuyển; lắp đặt hệ thống cấp dỡ. Kết quả của đề tài có thế sử dụng rđể làm tái liệu nghiên cứu , thiết kế chế tạo, sửa chữa phục hồi hệ thống cấp dỡ tải trong sản xuất, cũng như các dự án giếng đứng khai thác hầm lò trong Tập đoàn.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam