Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ

Ngày 2/11/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng cột liên hợp thủy lực cơ khí sử dụng trong dàn chống phù hợp với sự thay đổi chiều dày của các vỉa than trong khai thác hầm lò”.

 
 

 Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: Nghiên cứu tổng quan về xi lanh thủy lực và hiện trang áp dụng thiết bị chống giữ thủy lực trong khai thác than tại các mỏ hầm lò Việt Nam; nghiên cứu xây dựng yêu cầu kỹ thuật và tính toán thiết kế cột liên hợp thủy lực cơ khí; Tổ chức gia công chế tạo, áp dụng thử nghiệm sản phẩm vào thực tế sản xuất, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

 
 

Trong quá trình thực hiện, Viện đã phối hợp với Công ty Cổ phần  Công nghiệp Ôtô – Vinacomin chế tạo thành công 04 bộ cột liên hợp thủy lực cơ khí CLH27 – 180/250. Sản phẩm chế tạo được kiểm tra, thử nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sử dụng trong hầm lò và được lắp đặt vào giàn tự hành ZQY360/12/28 để đưa vào ứng dụng thử nghiệm tại lò chợ CGH TT 7.9 thuộc vỉa 7 khu TT mỏ TT mỏ Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh – TKV. Sau một thời gian áp dụng kết quả cho thấy, cột liên hợp thủy lực cơ khí CLH27 – 180/250 bước đầu đã đạt được những thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam