Hội nghị nghiệm thu đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện

Ngày 4.9.2018, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu công nghệ khai thác đảm bảo an toàn, tối đa tài nguyên và hiệu quả các mỏ quặng đồng thuộc TKV.

 
 
 

Trên cơ sở phân tích điều kiện tự nhiên – kỹ thuật và kinh nghiệm khai thác trên thế giới, đề tài đã đề xuất các phương pháp khai thác đối với từng mỏ: Đối với mỏ đồng Tả Phời áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, mỏ Vi kẽm áp dụng phương pháp hầm lò, mỏ đồng Sin Quyễn khu Đông ap dụng phương pháp hỗn hợp hầm lò – lộ thiên, khu Tây tiếp tục xuống sâu khai thác bằng phương pháp lộ thiên. Trong các phương pháp khai thác, khai thác hỗn hợp hầm lò – lộ thiên tại mỏ động Sin Quyền phức tạp hơn và cần khai thác theo trình tự nối tiếp từ lộ thiê chuyển sang hầm lò, từ cánh Tây Bắc xuống Đông Nam. Mở vỉa khai thác hầm lò bằng cặp giếng đứng kết hợp với lò xuyên vỉa, áp dụng công nghệ khai thác buồng lưu quặng và dộc vỉa phân tầng. Để  nâng cao hiệu quả công tác khai thác lộ thiên và giảm thiểu tác động qua lại giữa lộ thiên và hầm lò cần áp dụng đồng bộ các giải pháp: khoan nổ minfkhoan nổ mìn nâng cao góc dốc sườn tâng, nâng cao mức độ đập vỡ quặng và đất đá, khai thác chọn lọc, hướng tối đa dòng chảy ra khỏi khu vực phía dưới có khai thác hầm lò và tổ chức bơm cạn đáy moong lộ thiên, bố trí các công trình khai thác hầm lò nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của khai thác lộ thiên.

 

Kết quả phân tích khai quát các chỉ tiêu kỹ thuật khi áp dụng công nghệ khai thác hỗn hợp hầm lò - lộ thiên tại mỏ đồng Sin Quyền đảm bảo hiệu quả kinh tế.

 
 
 

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT