Hội nghị nghiệm thu đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện

Ngày 20.12.2018, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước  “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thùng cũi 2 sàn của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo” và đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cốt giếng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo
 

Ông Phùng Mạnh Đắc, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại Hội nghị

Hội đồng khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2443/QĐ-BCT ngày 09 tháng 07 năm 2018, gồm 11 thành viên, ông Phùng Mạnh Đắc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Chủ tịch; ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, phó chủ tịch; ông Nguyễn Văn Kháng, Trường Đại học Mỏ địa chất, Phản biện 1; ông Trịnh Tiến Khỏe, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, Phản biện 2.

Đối với đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thùng cũi 2 sàn của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”, chủ nhiệm là ThS. Chu Quang Định. 
 

ThS. Chu Quang Định báo cáo tại Hội đồng

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: Xây dựng đề cương chi tiết; Nghiên cứu tổng quan về thùng trục hệ thống trục tải giếng đứng; Nghiên cứu các yêu cầu của thùng trục hệ thống trục tải giếng đứng Dự án ĐTXDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; Nghiên cứu lựa chọn kết cấu, các thông số thùng cũi 02 sàn đáp ứng yêu cầu giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo; Nghiên cứu tính toán xác định lực tác động và các yêu cầu kỹ thuật an toàn sử dụng thùng cũi; Nghiên cứu lực chọn vật liệu và tính toán thùng cũi; Lập tài liệu thiết kế chế tạo thùng cũi 02 sàn; Lập quy trình công nghệ chế tạo,vận chuyển, lắp đặt, sử dụng;…

Mục tiêu của đề tài là làm chủ trong việc tính toán, thiết kế công nghệ chế tạo thùng cũi 02 sàn hệ thống trục tải giếng đứng cho mỏ khai thác than hầm lò. Việc thết kế, chế tạo thành công thùng cũi hệ thống trục tải giếng đứng, đáp ứng điều kiện kỹ thuật cho mỏ than hầm lò Núi Béo sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu chế tạo skip tiếp theo.

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cốt giếng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo”, chủ nhiệm là ThS. Nguyễn Văn Đức

 

ThS. Trần Ngô Huấn báo cáo tại Hội nghị

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá tổng quan về hệ thống khung cốt giếng đứng trong các mỏ hầm lò; Nghiên cứu các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật hệ thống trục tải 2 giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo; Nghiên cứu xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống khung cốt giếng cho 02 hệ thống trục tải giếng đứng; Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ bố trí khung cốt giếng cho các giếng chính và phụ hệ thống trục tải giếng đứng Núi Béo; Nghiên cứu tính toán xác định lực tác động lên hệ thống khung cốt giếng hệ thống trục tải giếng đứng Núi Béo; Thiết kế sơ bộ khung cốt giếng chính, giếng phụ; Chế tạo khung cốt giếng mỏ than hầm lò Núi Béo; ….

Mục tiêu của đề tài là làm chủ trong việc tính toán, thiết kế công nghệ chế tạo cốt giếng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo; Chế tạo 02 bộ cốt giếng (cho giếng chính và giếng phụ) của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo.

 

Ông Nguyễn Văn Kháng, Trường Đại học Mỏ địa chất, Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị

 

 Ông Trịnh Tiến Khỏe, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất.  Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu các đề tài./

 
 
 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam