Hội nghị nghiệm thu đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện

Ngày 8.1.2019, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng Bauxit trong quặng đuôi thải cấp hạt -1mm tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai – Lâm Đồng nhằm tận thu tài nguyên” và đề tài:“Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm giảm tiêu hao bột manhetit tại nhà máy tuyển than Vàng Danh 1”.

1) Đối với đề tài “Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng Bauxit trong quặng đuôi thải cấp hạt -1mm tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai – Lâm Đồng nhằm tận thu tài nguyên”.

 
 

Qua quá trình khảo sát, đánh giá, nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng bauxit trong quặng đuôi thải tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai, đề tài đã tiến hành nghiên cứu bằng thiết bị phân cấp ruột xoắn để tận thu quặng bauxit trong quặng đuôi thải. Kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng bauxit tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai bằng máy phân cấp ruột xoắn đã rút ra kết luận sau:

- Quặng đuôi thải sau khi tuyển bằng máy phân cấp ruột xoắn thu được sản phẩm cát có hàm lượng 36,66% Al2O3; 5,52% SiO2, độ hạt ranh giới d50 =0,1 mm với hiệu suất phân cấp 76,33%.

- Công nghệ tuyển thu hồi quặng bauxit trong quặng đuôi thải nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai Lâm Đồng được đề xuất gồm:

+ Phân cấp bùn quặng đầu bằng máy phân cấp ruột xoắn thu hồi sản phẩm cát.

+ Tiếp tục sàng rửa phân loại bằng sàng khe lưới 0,5mm, thu hồi quặng tinh +0,5mm trong quặng đuôi có thu hoạch trên 7,50 %, hàm lượng 45% Al2O3; 3,36% SiO2, phối trộn với quặng tinh sản xuất hiện tại đảm bảo yêu cầu cung cấp sang nhà máy alumin

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm giảm tiêu hao bột manhetit tại nhà máy tuyển than Vàng Danh 1”.

 
 

Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung bao gồm 1) Tổng quan về tình hình sử dụng bột menhetit trong các nhà máy tuyển trên thế giới và ở Việt Nam; 2) Khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ, thiết bị trong dây chuyền sàng tuyển thu hồi mahetit tại Nhà máy tuyển Vàng Danh 1; 3) Nghiên cứu, phần tích nguyên nhân gây tiêu hao manhetit và đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm giảm tiêu hao bột manhetit tại Nhà máy tuyenr Vàng Danh 1; 4) Tính toán sơ bộ hiệu quả kinh tế khi áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ.

Kết quả báo cáo tổng kết đề tài được trình bày tại Hội nghị, là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, các  đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam