Hội nghị nghiệm thu đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện

Ngày 11.1.2019, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu áp dụng vì chống neo trong các đường lò than khu vực khai thác lò chợ tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh"; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển các thiết bị lò chợ CGH đồng bộ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.và đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động kiểm soát tình trạng cách điện mạng điện hạ áp mỏ than hầm lò".

 

1) Đối với đề tài “Nghiên cứu áp dụng vì chống neo trong các đường lò than khu vực khai thác lò chợ tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”.

   

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là lựa chọn giải pháp công nghệ chống giữ bằng vì chống neo nhằm tăng cường độ ổn định đường lò than trong khu vực khai thác lò chợ, giảm chi phí chống xén, sửa chữa.

Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung bao gồm: Các giải pháp công nghệ chống giữ đường lò đào trong than khu vực khai thác lò chợ ở các mỏ hầm lò Việt Nam và một số nước trên thế giới; Nghiên cứu, phân loại điều kiện chống giữ các đường lò than trong khu vực khai thác lò chợ; Nghiên cứu vùng áp lực tựa khu vực lò chợ trên mô hình số; Đề xuất giải pháp công nghệ chống giữ đường lò đào trong than bằng vì neo và xây dựng hộ chiếu mẫu cho điều kiện công nghệ khai thác cột dài theo phương khai thác một lớp.

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển các thiết bị lò chợ CGH đồng bộ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”. 

 

Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung bao gồm 1) Tổng quan về các giải pháp lắp đặt, tháo dỡ chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ trong và ngoài nước; Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật các dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý trong công tác lắp đặt, tháo dỡ, chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ; Lựa chọn và thiết kế một giải pháp đề xuất cho một điều kiện cụ thể.

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là đề xuất được các giải pháp hợp lý, nâng cao mức độ an toàn, năng suất lao động, tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất trong quá trình lắp đặt, tháo dỡ, chuyển diện các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.

3) Đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động kiểm soát tình trạng cách điện mạng điện hạ áp mỏ than hầm lò" tập trung nghiên cứu các nội dung bao gồm: Tổng quan các phương pháp xác định và kiểm tra cách điện của mạng điện hạ áp trong và ngoài nước; Nghiên cứu đánh giá hiện trạng mạng cung cấp điện hạ áp trong các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh; Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống tự động kiểm soát cảnh báo tình trạng cách điện mạng điện hạ áp mỏ than hầm lò; Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát tình trạng cách điện cho một mỏ hầm lò lựa chọn.

 

Kết quả báo cáo tổng kết các đề tài được trình bày tại Hội nghị, là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, các  đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài./.

 
 

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam