Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 15/1/2019, Hội đồng khoa học công nghệ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu các dạng trượt lở và khoảng cách ảnh hưởng của bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt” và đề tài: “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CS trong quan trắc dịch động bãi thải

1) Đề tài: “Nghiên cứu các dạng trượt lở và khoảng cách ảnh hưởng của bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt”.

 
 

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các bãi thải, giảm thiểu ảnh hưởng của bãi thải đến các công trình xung quanh khi có tác động của dòng nước mặt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các mỏ than lộ thiên thuộc TKV, đề tài đã tập trung nghiên cứu một số nội dung: 1) Tổng quan các dạng trượt lở và các giải pháp nâng cao độ ổn định của các bãi thải lộ thiên trong và ngoài nước; 2) Đánh giá, bổ sung tính chất cơ lý đất đá thải, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng khi có tác động của dòng nước mặt đến đọ ổn định và nguyên nhân trượt lở bãi thải; 3) Nghiên cứu xác định các dạng trượt lở và khoảng cách ảnh hưởng của bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt theo các dạng bãi thải; 4) Tính toán xác định khoảng cách ảnh hưởng khi có tác động của dòng nước mặt cho bãi thải Đông Cao Sơn.

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CS trong quan trắc dịch động bãi thải”.

 
 

Với mục tiêu Ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo hoạt động liên tục (CORS) nhằm tăng năng suất lao động trong công tác quan trắc dịch động bãi thải của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đề tài đã sử dụng phương pháp kết hợp nghiên cứu giữa lý thuyết và thực nghiệm đo đạc tại hiện trường, tìm hiểu cơ sở khoa học và phương pháp luận của quan trắc dịch chuyển biến dạng bãi thải bằng công nghệ CORS, đo đạc, quan trắc dịch chuyển và biến dạng ngoài thực địa, so sánh kết quả đo giữa hai phương pháp để rút ra ưu nhược điểm của phương pháp mới (CORS).

Trên cơ sở nghiên cứu chuyên sâu, đo đạc tại thực địa và so sánh  kết quả quan trắc thực tế tại bãi thải mỏ Suối Lại Công ty than Hòn Gai bằng phương pháp đo sử dụng máy toàn đạc điện tử và phương pháp đo ứng dụng công nghệ CORS của đề tài, có thể đúc rút ra một số kết luận như sau: Kết quả quan trắc dịch động bãi thải bằng công nghệ trạm CORS đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác theo qui phạm trắc địa mỏ. Có thể ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo hoạt động liên tục CORS trong công tác quan trắc dịch động các bãi thải có vận tốc dịch chuyển từ 1÷3mm/ngđ hoặc các bãi thải có vận tốc dịch chuyển lớn hơn 3mm/ngđ; Ứng dụng trạm CORS trong quan trắc dịch động bãi thải cho phép giảm đáng kể về thời gian và công sức lao động ngoài thực địa do không cần thiết phải lập hệ thống mạng lưới khống chế; Địa hình bãi thải khá thuận lợi cho việc ứng dụng CORS vì thường thông thoáng ít địa vật che phủ.

Kết quả báo cáo tổng kết các đề tài được trình bày tại Hội nghị, là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, các  đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam