Trao đổi, thảo luận về hoạt động KHCN và công tác xây dựng kế hoạch năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 09/8/2019, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương và Bộ KH&CN đã phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận về hoạt động KHCN và công tác xây dựng kế hoạch năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Đồng chủ trì hội nghị là Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng và Thứ trưởng Bộ KH &CN Phạm Công Tạc.

Tại hội nghị, Ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ KH&CN - Bộ Công thương đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động KHCN và kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Công thương.

Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ KHCN các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ KH&CN có những ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động KHCN và công tác xây dựng kế hoạch KHCN năm 2020, nêu ra những khó khăn, tồn tại và những ý kiến đề xuất.

Tham dự hội nghị, Ông Đào Hồng Quảng – Viện trưởng Viện KHCN Mỏ đã có một số ý kiến phát biểu và báo cáo một số kết quả nổi bật về KHCN mà Viện đã đạt được trong thời gian vừa qua, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN. Viện trưởng cũng đã có một số đề xuất liên quan đến Dự án Núi Béo và cụm nhiệm vụ KHCN về Alumin.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam