Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 4/10/2019, Viện KHCN Mỏ tổ chức hội nghi nghiệm thu câp cơ sở đề tai:  Nghiên cứu xử lý bùn đỏ nhà máy alumin Tân Rai – Lâm Đồng bằng công nghệ thải khô. 

 

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 380/QĐ-VKHCNM, ngày 05/09/2019, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng làm Chủ tịch;  TS. Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng làm Phó chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn- Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội - Phản biện 1; TS. Chu Công Dần- Hội KHCN mỏ Việt Nam - Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Minh Hùng

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu 8 nội dung chính: 1) Tổng quan về công nghệ xử lý bùn đỏ theo phương pháp thải khô các nhà máy alumin trên thế giới; 2) Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý bùn đỏ Nhà máy alumin Lâm Đồng và Nhân Cơ; 3) Nghiên cứu các tính chất bùn đỏ sau lọc ép, khả năng sử dụng làm vật liệu đắp chồng làm bãi chứa bùn đỏ; 4) Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm bãi thải bùn đỏ khô; 5) Nghiên cứu khả năng sử dụng các moong thung lũng đã khai thác quặng bau xit làm kho bãi chứa bùn đỏ khô; 6) Nghiên cứu phương án khả thi xử lý bùn đỏ nhà máy alumin Lâm Đồng bằng phương pháp thải khô; 7) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng môi trường và đề xuất các giải pháp kiểm soát bảo vệ môi trường khi áp dụng công nghệ xử lý bùn đỏ nhà máy alumin Lâm Đồng theo phương pháp thải khô; 8) Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Quy hoạch kho bãi chứa bùn đỏ khô theo cho nhà máy alumin Lâm Đồng đến năm 2025 và có có xét đến triển vọng quy hoạch đến năm 2050.

Mục tiêu của đề tài là Xác định khả năng áp dụng công nghệ xử lý bùn đỏ alumin bằng phương pháp thải khô nhằm giảm nhu cầu sử dụng diện tích đất đai cho xây dựng hồ chứa bùn đỏ, nâng cao hơn mức độ an toàn môi trường và giảm chi phí giá thành trong sản xuất alumin.

 

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

HA 

Các tin đã đăng

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam